Mødedato: 10.08.2021, kl. 15:30
Mødested: Festsalen og efterfølgende udvalgsværelse D på 1. sal

Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsordenspunkt 1: Godkendelse af dagsorden

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 10. august 2021

Økonomiudvalget afholdt fællesmøde med Det Centrale Samarbejdsorgan (CSO) i tidsrummet 15.30-16.30.

 

Mødet startede herefter kl. 16.30 og sluttede kl. 18.25.

 

I mødet deltog:

Overborgmester Lars Weiss (A)

Susan Hedlund (A)

Jonas Bjørn Jensen (A)

Børne- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen (A)

Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (Ø)

Karina Vestergård Madsen (Ø)

Ali Hansen (Ø)

Kultur- og Fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (Å)

Socialborgmester Mia Nyegaard (B)

Sundheds- og Omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (F)

Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V)

Jakob Næsager (C)

Carl Christian Ebbesen (O)

 

Fraværende med afbud:

Ingen.

Kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (Å) ankom til fællesmødet med CSO kl. 16.00.

Beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V) forlod økonomiudvalgsmødet under dagsordenspunkt 12 om ”Salg af ejerlejlighed på Frankrigsgade 25, st. (FORTROLIG)”

 

Dagsorden:

Der blev torsdag den 5. august 2021 udsendt en tillægsdagsorden til økonomiudvalgsmødet den 10. august 2021 indeholdende indstillingerne:

”Projektforslag til etablering af helleanlæg på Østerbrogade, Østerbro”
”Udmøntning af midler i sommer- og erhvervspakke 2021 målrettet sårbare ældre og handicappede”
”Vedtægtsændring og godkendelse af ramme på 500 mio. kr. for gældsforpligtelse til skraldebiler”.

Økonomiudvalget besluttede at behandle indstillingerne som nye dagsordenspunkter 23-25. Det oprindelige dagsordenspunkt 23 om ”Meddelelser fra overborgmesteren” blev herefter dagsordenspunkt 25 osv.

Dagsordenspunkt 28 om ”Ændring af skoledistrikter til skoleåret 2022/2023 - efter høring” blev herefter efter anmodning fra Jakob Næsager (C) rykket op som en A-sag på dagsordenen og behandlet som sidste punkt inden behandlingen af tillægsdagsordenen som nyt dagsordenspunkt 23.

Dagsordenen blev herefter godkendt.


Til top