Mødedato: 04.11.2014, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Økonomiudvalget møde d. 04.11.2014, 15:30