Søg
Mødedato: 01.12.2020, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse D på 1. sal

Tillægsdagsorden for Økonomiudvalget møde d. 01.12.2020, 15:30