Byggeskadeforsikring

En professionel bygherre, der opfører ny privat helårsbeboelse, skal tegne en byggeskadeforsikring.

Der skal tegnes en byggeskadeforsikring

  • Ved opførelse af ny bebyggelse til privat helårsbeboelse.
  • Ved ændret anvendelse eller væsentlig ombygning af eksisterende bebyggelse, der ikke hidtil har været anvendt til beboelse, fx ændring af erhvervsejendom til beboelse eller etablering af ny helårsbolig i loftsrum.

Du skal indsende et tilbud på byggeskadeforsikringen sammen med din digitale ansøgning.

Hvis du som forbruger indgår aftale med en entreprenør om, at han skal forestå byggeriet, er det entreprenøren, der skal tegne byggeskadeforsikringen.

Ved færdigmelding skal du fremsende dokumentation for, at forsikringen er tegnet.

Læs mere om byggeskadeforsikring hos Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen.

Der skal ikke tegnes en byggeskadeforsikring

Der er mulighed for fravalg af byggeskadeforsikring i følgende tilfælde:

Ved færdigmelding skal der tinglyses en servitut på ejendommen, om at der skal tegnes byggeskadeforsikring, hvis ejendommen sælges som ejer- eller andelsbolig inden for en periode på 10 år.

Kontakt