Byggeskadeforsikring

En professionel bygherre, der bygger et hus til privat helårsbeboelse, skal tegne en byggeskadeforsikring.

Der skal tegnes en byggeskadeforsikring

Hvis du som ejer indgår en aftale med en entreprenør om, at han står for den daglige ledelse af byggeriet:

  • Ved opførelse af nyt byggeri
  • Ved ændret anvendelse eller ombygning af eksisterende bebyggelse, der ikke hidtil har været anvendt til beboelse, fx ændring af erhvervsejendom til beboelse eller et loftsrum som inddrages i boligen.

Du skal derfor indsende et tilbud på byggeskadeforsikringen sammen med din digitale ansøgning.

Læs mere om byggeskadeforsikring hos Trafik- og Byggestyrelsen.

Der skal ikke tegnes en byggeskadeforsikring

Som hovedregel skal der ikke tegnes en byggeskadeforsikring, hvis du selv som ejer udfører byggearbejdet, eller selv står for den daglige ledelse af byggeriet:

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.