Brug af Rådhuset

Her følger information om officielle modtagelser, besøg og udlån af Rådhushallen og Festsalen til kulturelle og andre ikke kommercielle formål.

Officielle modtagelser og besøg

Formålet med officielle modtagelser er at varetage Københavns Kommunes rolle som Danmarks hovedstad og at brande København, bl.a. som international kongres- og konferenceby og som et attraktivt turistmål. Som landets hovedstad, tager Rådhuset også imod gæster, som er på officielt besøg i Danmark og byder eksempelvis andre landes ambassadører mv. velkommen til København.

Du finder link til ansøgningsskema nedenfor.

Udlån af Rådhushallen og Festsalen til kulturelle og andre ikke kommercielle formål

Rådhusets lokaler kan udlånes til kulturelle og andre tilsvarende ikke kommercielle formål. Ved kulturelle arrangementer skal der lægges vægt på, at der er tale om arrangementer, som har relevans for Københavns Kommune. Fx vil udlån til afholdelse af private fester ikke være omfattet, da disse ikke kan kategoriseres som kulturelle arrangementer.

Du finder link til ansøgningsskema nedenfor.

Ansøgningsskema

Ansøg om udlån af lokaler på Københavns Rådhus

Kontakt

Borgerrepræsentationens Sekretariat

Rådhuspladsen 1

1550 København V