Brug af Rådhuset

Her følger information om officielle modtagelser, besøg og udlån af Rådhushallen og Festsalen til kulturelle og andre ikke kommercielle formål.

Officielle modtagelser og besøg

Formålet med officielle modtagelser er at varetage Københavns Kommunes rolle som Danmarks hovedstad og at brande København, bl.a. som international kongres- og konferenceby og som et attraktivt turistmål. Som landets hovedstad, tager Rådhuset også imod gæster, som er på officielt besøg i Danmark og byder eksempelvis andre landes ambassadører mv. velkommen til København.

Du finder link til ansøgningsskema nedenfor.

Brug af Rådhushallen og Festsalen til kulturelle og andre ikke-kommercielle formål

Rådhushallen og Festsalen kan kun udlånes til kulturelle og andre tilsvarende ikke-kommercielle formål med relevans for Københavns Kommune, og som er relateret til kommunens opgaveløsning. 

Udlån til afholdelse af private fester er ikke omfattet af ovenstående, da disse ikke kan kategoriseres som kulturelle arrangementer. Det er heller ikke muligt at leje lokaler på Rådhuset.

Du finder link til ansøgningsskema nedenfor.

Ansøgningsskema

Ansøg om brug af lokaler på Københavns Rådhus

Kontakt

Borgerrepræsentationens Sekretariat

Rådhuspladsen 1

1550 København V