Selvbetjent åbningstid

Brug biblioteker og kulturhuse uden for den almindelige åbningstid.

Værsgo og kom ind! Med dit sundhedskort som nøgle kan du holde aftenmøde i kulturhuset, læse morgenavisen på biblioteket eller aflevere bøger efter aftensmaden. Selvom vores personale er gået hjem, behøver du ikke gøre det.

Alle, der er fyldt 15 år og har et dansk sundhedskort, kan bruge biblioteker og kulturhuse i den selvbetjente åbningstid. Du behøver ikke at tilmelde dig for at bruge ordningen.

For at komme ind i den selvbetjente åbningstid skal du scanne dit sundhedskort i kortscanneren ved indgangen.

Sundhedskort appen fra Digitaliseringsstyrelsen kan desværre ikke benyttes til at få adgang. Der arbejdes på en løsning.

Du kan bruge dit sundhedskort som nøgle alle de steder i København, der har selvbetjent åbningstid. 

Der er lige nogle regler

Selvbetjent åbningstid bygger på tillid. Pas godt på vores fælles huse.

  • Det er ikke tilladt at lukke andre med ind. Dog kan handicappede medbringe hjælper/ledsager.
  • Børn og unge under 15 år skal følges med en voksen. Vedkommende har ansvaret og må ikke efterlade børnene.
  • Ophold må ikke være til gene for andre. Vis hensyn.
  • Vinduer og branddøre må ikke åbnes.
  • Lokalerne er videoovervågede, dels af hensyn til brugernes tryghed, dels for at beskytte lokalerne. Optagelserne behandles i henhold til gældende lovgivning.
  • Al hærværk meldes til politiet og medfører krav om erstatning.
  • Der må ikke nydes alkohol og lignende.
  • Lokalerne skal forlades efter højttalerbesked om lukketid.
  • Brug af lokalerne sker på eget ansvar.
  • Ved særlige lejligheder, eksempelvis systemopdateringer, kan der være begrænset adgang eller lukket. Det vil fremgå af hjemmesiden og opslag.

Er du i tvivl om reglerne, så spørg personalet.

Værd at vide om selvbetjent åbningstid

Vis alle

Borgere uden sundhedskort, foreninger og institutioner

Selvom du ikke har et dansk sundhedskort – f.eks. borgere bosiddende i Malmø eller udenlandske statsborgere uden bopæl i Danmark – kan du stadig få adgang til den selvbetjente åbningstid. Du skal blot henvende dig til personalet, så vil de hjælpe med registrering og oprettelse.

Det samme gælder organisationer, daginstitutioner, skoler, foreninger m.v., som ikke ønsker at bruge personligt sundhedskort i arbejdsmæssig sammenhæng. Her kan personalet hjælpe med en fælles registrering.

Sikkerhed

Alle steder har videoovervågning ved ind- og udgange for at skabe tryghed. Optagelserne behandles i henhold til gældende lovgivning.

Hvis du har haft en dårlig oplevelse i den selvbetjente åbningstid, vil personalet gerne vide det, så de kan tage hånd om det.

Print, kopi, adgang til computere mv.

På langt de fleste biblioteker kan man kopiere, printe og scanne samt bruge computere og det trådløse netværk i den selvbetjente åbningstid. Tjek det enkelte sted for at se, hvilke muligheder, der er. 

Åbningstider

Åbningstiderne i de enkelte huse er forskellige. Tjek det enkelte sted for at se gældende åbningstider.

Se åbningstider for biblioteker.

Kontakt

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Rådhuspladsen 1

1550 København V