Søg

Små storbyteatre

Københavns Kommune giver støtte til en række teatre, kaldet de små storbyteatre.

De små storbyteatre er en ordning, hvor staten og kommunen tilsammen yder en samlet støtte til en række teatre.

Ordningen stammer fra 1995, hvor statens egnsteaterstøtte blev delt i to dele, hhv. støtte til små storbyteatre, som defineredes som teatre i København, Frederiksberg, Odense, Ålborg og Århus Kommuner, og egnsteatre i landets øvrige kommuner.

Ordningen betyder, at der indgås flerårige aftaler mellem de respektive kommuner, staten og teatrene. Kommunerne og staten indgår en aftale om fordeling af støttemidlerne.

Oprindeligt var fordelingen ca. 50/50 mellem kommunerne og staten, men i dag for København er fordelingen, at staten giver 35 % af tilskuddet, mens kommunen giver 65 %. 

I København er aftalerne som regel 4-årige. Den nuværende aftale løber i perioden fra 1. januar 2017 - 31. december 2020. Forud for hver valgperiode foregår en ansøgningsproces, hvor de pågældende teatre udvælges af Kultur- og Fritidsudvalget.

Teatre

 

Kontakt

Line Nissen

Line Nissen