Små storbyteatre

Københavns Kommune giver støtte til en række teatre, kaldet de små storbyteatre.

Indkaldelse af ansøgninger om at blive lille storbyteater i Københavns Kommune 2025-2028

Nu er der igen mulighed for at søge eller genansøge om at blive et af Københavns Kommunes små storbyteatre.

Der skal vælges nye små storbyteatre for perioden 2025–2028. De valgte teatre skal være med til at sikre en bred vifte af scenekunsttilbud af høj kunstnerisk kvalitet, der bidrager til et mangfoldigt og eksperimenterende københavnsk teatermiljø, og som kan tiltrække kunstnere og besøgende fra hele verden.

Som lille storbyteater modtager teatret et fast tilskud til teaterdrift i en fireårig periode. De nuværende 14 små storbyteatre modtager hver et tilskud på mellem 0,9 og 5 mio. kr. årligt. Ordningen finansieres af Københavns Kommune og staten.

Hvem kan ansøge

Forudsætningen for at blive et lille storbyteater er, at teateret udøver professionel teatervirksomhed med hjemsted i Københavns Kommune.

Proces og principper for valg af små storbyteatre

Kultur- og Fritidsudvalget har vedtaget 10 principper, der ligger til grund for udvælgelsen af teatrene. Se mere om principperne og tidsplanen nedenfor.

Informationsmøde

I forbindelse med valg af nye små storbyteatre for perioden 2025-2028 afholder Kultur- og Fritidsforvaltningen et informationsmøde d. 19. september 2023, kl. 16-18. Mødet foregår i Hans Nansens Gård, Gyldenløvesgade 15, stueetagen.

Vejledning

Oversigt over hvad ansøgningen skal indeholde kan hentes via nedenstående link. Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at ringe eller sende en mail til Katrine Bech Jensen på tlf.: 24 80 89 26, mail: UU80@kk.dk eller til Sofie Lidbjerg på tlf.: 24 85 34 28, mail: YV2C@kk.dk.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. november 2023. Ansøgningen sendes via mail i pdf-format til følgende mailadresse: UU80@kk.dk.

Om små storbyteatre

De små storbyteatre er en ordning, hvor staten og kommunen tilsammen yder en samlet støtte til en række teatre.

Ordningen stammer fra 1995, hvor statens egnsteaterstøtte blev delt i to dele, hhv. støtte til små storbyteatre, som defineredes som teatre i København, Frederiksberg, Odense, Ålborg og Århus Kommuner, og egnsteatre i landets øvrige kommuner.

Ordningen betyder, at der indgås flerårige aftaler mellem de respektive kommuner, staten og teatrene. Kommunerne og staten indgår en aftale om fordeling af støttemidlerne.

Oprindeligt var fordelingen ca. 50/50 mellem kommunerne og staten, men i dag for København er fordelingen, at staten giver 35 % af tilskuddet, mens kommunen giver 65 %. 

I København er aftalerne som regel 4-årige. Den nuværende aftale løber i perioden fra 1. januar 2021 - 31. december 2024. Forud for hver valgperiode foregår en ansøgningsproces, hvor de pågældende teatre udvælges af Kultur- og Fritidsudvalget.

Kontakt

Tilskud