Refusion af udgifter til køb af børneteater og opsøgende scenekunst

Københavns Kommune har gennem statens refusionsordning mulighed for at give refusion af udgifter til køb af professionelle forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst, der er godkendt til refusion.

Staten refunderer 50% af kommunernes udgifter til køb af forestillinger, der er refusionsgodkendt i henhold til teaterlovens § 25, stk. 2. Dette følger af bekendtgørelse nr. 1968 af 25. oktober 2021 om statsrefusion af kommuners udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst.
Ved børneteater forstås teater som er produceret for børn under 16 år. Ved opsøgende scenekunst forstås teater, der opføres på steder som skoler, børneinstitutioner, biblioteker, arbejdspladser og lignende, hvor publikum kommer af andre grunde end for at se teater. Opsøgende teater kan henvende sig til både børn og voksne.

Frist

Fra og med 2022 er fristen for at søge refusion ændret, der skal derfor søges om refusion senest 30 dage efter sidste forestillingsdag. Det er vigtigt at fristen overholdes, da der ellers ikke vil kunne ydes refusion.

Hvem kan søge?

Kommunale institutioner, skoler, biblioteker, kulturhuse mfl. i Københavns Kommune kan søge om refusion, hvis de selv arrangerer refusionsberettiget teater på egen institution.

Sådan søger du refusion

Der ansøges om refusion via denne hjemmeside. Institutionerne ansøger selv. Når ansøgningen er godkendt, anviser Københavns Kommune refusionen.

Hvis institutionen ikke er oprettet på teaterrefusion.dk skal der sendes en mail til Sofie Lidbjerg yv2c@kk.dk med anmodning om oprettelse af institutionen og fulde navn på den der er refusionsansvarlig, mailadresse, samt p-nummer. Derudover skal det oplyses til hvilken artskonto og PSP-element, refusionens skal anvises til. 

Herefter vil institutionen blive oprettet og den refusionsansvarlige, vil modtage en mail fra Teaterrefusion.dk hvor oprettelsen skal bekræftes. 

Send ansøgning 

•    Log ind på din profil 

•    Gå ind under "Ansøgninger"

•    Tryk på "Opret ansøgning"

•    Fremsøg forestillingen og vær opmærksom på sæsonen

•    Indtast spilledato(er)

•    Indtast pris ekskl. moms

•    Indtast eventuelle entreindtægter

•    Vedhæft bilag i form af faktura. Hvis kommunens udgifter er på kr. 200.000 eller derover, skal der sammen med fakturaen vedlægges dokumentation i form af kontoudtog.

•    Indtast publikumstal (optalt eller skønnet)

•    Indsend ansøgning

Er forestillingen godkendt til refusion?

Du kan se, hvilke forestillinger, der er godkendt som refusionsberettiget via denne hjemmeside. 

Kriterier for udbetaling af refusion 

Følgende er en forudsætning for, at der kan udbetales refusion:

•    At forestillingen skal være godkendt som refusionsberettiget

•    At institutionen der søger refusion, skal høre under Københavns Kommune

•    At der foreligger faktura, som bilag for køb af forestillingen

•    At ansøgningen er godkendt ved Scenit (Teaterrefusion.dk)

Læs mere om refusionsordningen

Har du brug for yderligere viden om refusionsordningen, kan du læse med her.