Legat til projekter og institutioner til fordel for børn og unge

Mangler du støtte til projekter for børn og unge i tilknytning til Københavns Kommune, kan du søge et legat.

Du kan søge støtte til projekter målrettet børn og unge. Er du institution eller person med tilknytning til Københavns Kommune kan du også søge støtte. 

Ansøgningsperioden er hvert år fra den 1. februar til 31. marts. Du kan under afsnittet ’betingelser for at søge’ læse om du opfylder betingelserne for at søge legatet.

Formål

Legatet har til formål at støtte projekter, institutioner samt personer med tilknytning til Københavns Kommune til fordel for børn og unge, der ikke i forvejen modtager støtte fra det offentlige.

Tidligere uddelinger

Der er i 2022-2023 uddelt legatportioner mellem 10.000 kr. og 12.000 kr.

Eksempler på projekter og formål, der har opnået støtte:

  • Dansk Skoleskak til læringsaktiviteter for børn og unge
  • Kirkens Korshær til styrkelse af udsatte børn og unge 
  • Fonden Børnecancerfonden til reducere kræftsyge børn, søskendes depression og posttraumatisk stress 

Betingelser for at søge

Legatet kan søges af personer og institutioner der har tilknytning til Københavns Kommune.

Ansøgningen skal indeholde

Det digitale ansøgningsskema skal anvendes. Link findes længere nede på siden.

Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningen:

  • Uddybende ansøgning (max 2 sider)
  • Specificeret budget (obligatorisk budgetskabelon skal anvendes - kan downloades længere nede på siden)

Hvis I søger som forening, skal I også vedlægge:

  • Seneste årsrapport
  • vedtægter eller love

Sådan søger du

Du indsender din ansøgning via det digitale ansøgningsskema. Link findes længere nede på siden.

Sådan bevilges og udbetales legatet

Alle ansøgere får svar på deres ansøgning fra Kultur- og Fritidsforvaltningen i slutningen af maj måned via digital post eller pr. almindelig post, hvis du er undtaget for digital post.

Obligatorisk budgetskabelon

Digital ansøgningsblanket

Fundats

Københavns Kommunes fællesfond til fordel for børn og unge uddeles ud fra fundatsen "støtte til projekter, institutioner samt personer med tilknytning til Københavns Kommune til fordel for børn og unge, fortrinsvis til formål, der ikke i forvejen modtager støtte fra det offentlige".

Kontakt

Sekretariat for Kunst og Historie

Stormgade 20

1555 København V