Legat til københavnske almennyttige og velgørende københavnske institutioner og foreninger

Københavnske almennyttige og velgørende institutioner og foreninger kan søge et legat.

Du kan søge legat til din almennyttige københavnske og velgørende institution eller forening.

Ansøgningsperioden er hvert år fra den 1. februar til 31. marts.

Formål

Legatet har til formål at støtte almennyttige og velgørende københavnske institutioner og foreninger bortset fra børne- og ungdomsarbejde.

Tidligere uddelinger

Der er i 2022-2023 uddelt legatportioner mellem 3.500 kr. og 25.000 kr.

Eksempler på projekter og formål, der har opnået støtte:

  • Kontaktcentret Vesterbro til støtte og terapi for voldsramte københavnske kvinder. 
  • Foreningen Cafe Exit til foreningens arbejde med at hjælpe indsatte og tidligere indsatte til at finde tilbage til samfundet.  

Betingelser for at søge

Legatet kan søges af almennyttige og velgørende københavnske institutioner og foreninger.

Ansøgningen skal indeholde

Det digitale ansøgningsskema skal anvendes. Link findes længere nede på siden.

Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningen:

  • Uddybende ansøgning (max 2 sider)
  • Specificeret budget (obligatorisk budgetskabelon skal anvendes - kan downloades længere nede på siden)

Hvis I søger som forening, skal I også vedlægge:

  • Seneste årsrapport
  • vedtægter eller love

Sådan søger du

Du indsender din ansøgning via det digitale ansøgningsskema. Link findes længere nede på siden.

Sådan bevilges og udbetales legatet

Alle ansøgere får svar på deres ansøgning fra Kultur- og Fritidsforvaltningen i slutningen af maj måned via digital post eller pr. almindelig post, hvis du er undtaget for digital post.

Obligatorisk budgetskabelon

Digital ansøgningsblanket

Fundats

Københavns Kommunes legat for institutioner uddeles ud fra fundatsen – "Almennyttige institutioner, bortset fra børne- og ungdomsarbejde".

Kontakt

Sekretariat for Kunst og Historie

Stormgade 20

1555 København V