Legat til københavnske almennyttige og velgørende københavnske institutioner og foreninger

Københavnske almennyttige og velgørende institutioner og foreninger kan søge et legat.

Du kan søge legat til din almennyttige københavnske og velgørende institution eller forening.

Ansøgningsperioden er hvert år fra den 1. februar til 31. marts.

Formål

Legatet har til formål at støtte almennyttige og velgørende københavnske institutioner og foreninger bortset fra børne- og ungdomsarbejde.

Tidligere uddelinger

Der er i 2021-2022 uddelt legatportioner mellem 6.000 kr. og 20.000 kr.

Eksempler på projekter og formål, der har opnået støtte:

  • Støtte til drift af HIV Danmarks værested for hiv-smittede og deres pårørende Kafé Knud
  • DIGNITY – Dansk Institut for Torturs arbejde med støtte og behandling af traumatiserede flygtninge, deres familie og børn
  • Kvindecenterfonden Dannerhusets arbejde med voldsramte kvinder og børn

Betingelser for at søge

Legatet kan søges af almennyttige og velgørende københavnske institutioner og foreninger.

Ansøgningen skal indeholde

Det digitale ansøgningsskema skal anvendes. Link findes længere nede på siden.

Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningen:

  • Uddybende ansøgning (max 2 sider)
  • Specificeret budget (obligatorisk budgetskabelon skal anvendes - kan downloades længere nede på siden)

Sådan søger du

Du indsender din ansøgning via det digitale ansøgningsskema. Link findes længere nede på siden.

Sådan bevilges og udbetales legatet

Alle ansøgere får svar på deres ansøgning fra Kultur- og Fritidsforvaltningen i slutningen af maj 2023 via digital post eller pr. almindelig post, hvis du er undtaget for digital post.

Obligatorisk budgetskabelon

Digital ansøgningsblanket

Fundats

Københavns Kommunes legat for institutioner uddeles ud fra fundatsen – "Almennyttige institutioner, bortset fra børne- og ungdomsarbejde".

Kontakt

Sekretariat for Kunst og Historie

Stormgade 20

1555 København V