Legat til ferie- og svagbørnskolonier, institutioner for børn og unge

Mangler du støtte til afholdelse af ferie- og svagbørnskolonier kan du søge et legat.

Som københavnsk institution eller forening har du mulighed for at få støtte til ferie- og svagbørnskolonier for børn og unge. 

Ansøgningsperioden er hvert år den 1. februar til 31. marts. Du kan under afsnittet ’betingelser for at søge’ læse om du opfylder betingelserne for at søge legatet.

Formål

Legatet har til formål at støtte københavnske foreninger og institutioner til afholdelse af ferie- og svagbørnskolonier for børn og unge.

Tidligere uddelinger

Der i 2022-2023 uddelt legatportioner mellem 20.000 kr. og 50.000 kr.

Eksempler på projekter og formål, der har opnået støtte:

  • Støtte til SMILFonden til gennemførelse af sommercamps for alvorligt syge københavnske børn og deres familier i 2024.  
  • Støtte til Goldschmidts Akademi til den årlige lejrskole på Tisvilde Højskole for akademiets elever.
  • Støtte til Julemærkefonden til sikre trivsel hos københavnske børn og unge.

Betingelser for at søge

Legatet kan søges af københavnske institutioner eller foreninger.

Ansøgningen skal indeholde

Det digitale ansøgningsskema skal anvendes. Link findes længere nede på siden.

Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningen:

  • Uddybende ansøgning (max 2 sider)
  • Specificeret budget (obligatorisk budgetskabelon skal anvendes - kan downloades længere nede på siden)

Hvis I søger som forening, skal I også vedlægge:

  • Seneste årsrapport
  • vedtægter eller love

Sådan søger du

Du indsender din ansøgning via det digitale ansøgningsskema. Link findes længere nede på siden.

Sådan bevilges og udbetales legatet

Alle ansøgere får svar på deres ansøgning fra Kultur- og Fritidsforvaltningen i slutningen af maj måned via digital post eller pr. almindelig post, hvis du er undtaget for digital post.

Obligatorisk budgetskabelon

Digital ansøgningsblanket

Fundats

Georg og Emilie Petersens legatfond uddeles på vegne af fundatsen "støtte til ferie- og svagbørnskolonier, institutioner og lignende for børn og unge".

Kontakt

Sekretariat for Kunst og Historie

Stormgade 20

1555 København V