Legat til ferie- og svagbørnskolonier, institutioner for børn og unge

Mangler du støtte til afholdelse af ferie- og svagbørnskolonier kan du søge et legat.

Som københavnsk institution eller forening har du mulighed for at få støtte til ferie- og svagbørnskolonier for børn og unge. 

Ansøgningsperioden er hvert år den 1. februar til 31. marts. Du kan under afsnittet ’betingelser for at søge’ læse om du opfylder betingelserne for at søge legatet.

Formål

Legatet har til formål at støtte københavnske foreninger og institutioner til afholdelse af ferie- og svagbørnskolonier for børn og unge.

Tidligere uddelinger

Der i 2021-2022 uddelt legatportioner mellem 15.000 kr. og 50.000 kr.

Eksempler på projekter og formål, der har opnået støtte:

  • Støtte til Gabriel Jensens Ferieudflugters gennemførsel af sommerferieaktiviteter og udflugter for skolebørn, som må tilbringe ferien eller dele heraf i storbyen i sommeren 2021.
  • Støtte Red Barnets ferielejre.
  • Støtte til Forælder Fonden til sommerophold til Vestsjælland, Tisvildeleje og Bornholm for beboerne på fondens tre kollegier.

Betingelser for at søge

Legatet kan søges af københavnske institutioner eller foreninger.

Ansøgningen skal indeholde

Det digitale ansøgningsskema skal anvendes. Link findes længere nede på siden.

Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningen:

  • Uddybende ansøgning (max 2 sider)
  • Specificeret budget (obligatorisk budgetskabelon skal anvendes - kan downloades længere nede på siden)

Sådan søger du

Du indsender din ansøgning via det digitale ansøgningsskema. Link findes længere nede på siden.

Sådan bevilges og udbetales legatet

Alle ansøgere får svar på deres ansøgning fra Kultur- og Fritidsforvaltningen i slutningen af maj 2023 via digital post eller pr. almindelig post, hvis du er undtaget for digital post.

Obligatorisk budgetskabelon

Digital ansøgningsblanket

Fundats

Georg og Emilie Petersens legatfond uddeles på vegne af fundatsen "støtte til ferie- og svagbørnskolonier, institutioner og lignende for børn og unge".

Kontakt

Sekretariat for Kunst og Historie

Stormgade 20

1555 København V