Københavns nye strategi for biodiversitet

København skal have en strategi for biodiversitet.

Vores kommende strategi for biodiversitet vil inddrage Københavns borgere, ildsjæle og aktører og i partnerskab med Danmarks Naturfredningsforening.

Strategien skal styrke vores arbejde med biodiversitet frem mod år 2050.

Vi vil frem mod 2050 arbejde mod at øge biodiversiteten i København, ved at styrke vores arbejde med biodiversitet og integrere biodiversitetsdagsorden i både sagsbehandling og arbejdsgange.

Derudover vil vi skabe ejerskab og forankring af biodiversitetsdagsordenen hos borgere, aktører og besøgende i København for at få mere vild natur, flere arter og bedre mulighed for naturoplevelser i København.

Tidsplan

2021

  • Maj-september: Københavnerne inddrages i udviklingen af strategien via workshops m.m.
  • 21. september: Konference om biodiversitet for ildsjæle, byens grønne aktører og fagfolk.
  • September – november: Opsamling af inddragelsesforløbet og de indkomne input
  • December  igangsættes udarbejdelse af strategi

2022

  • Januar – april: Udarbejdelse af  forslag til strategien
  • Maj – juni: politisk behandling forud for offentlig høring
  • Slut Juni – september: offentlig høring
  • September – december: politisk behandling og endelig vedtagelse

Kontakt