Borgerrådgiveren

Hos Borgerrådgiveren hjælper vi dig, hvis du er utilfreds med Københavns Kommunes behandling af din sag eller af dig. Borgerrådgiveren er uafhængig af kommunens forvaltninger.
Borgerrådgiveren