Herberger og tilbud til hjemløse

Københavns Kommune har forskellige tilbud til hjemløse med særlige sociale problemer. Du kan frit henvende dig på det enkelte herberg, hvis du har behov for et midlertidigt ophold på herberg.

Det er herberget der beslutter, om du er inden for målgruppen og kan tilbydes et ophold der.

På herberget vil du få tilbudt en opholdsplan, hvor du sammen med din kontaktperson aftaler, hvilke problemstillinger du kan få hjælp til under opholdet.

Ved indskrivning får du også en sagsbehandler i Hjemløse- og Udsatteenheden, som vil være med til at afklare dine fremadrettede behov samt give dig råd og vejledning om de muligheder der findes.

Læs mere om tilbud til hjemløse på udsattevoksneogfamilier.kk.dk

Kontakt Hjemløse- og Udsatteenheden

Hjemløse- og Udsatteenheden

Sundholmsvej 22

2300 København S

Åbningstider

Mandag til fredag 10.00-13.00