Søg

Omsorgstandpleje

Hvis du af fysiske eller psykiske grunde ikke er i stand til at komme på en almindelig tandlægeklinik, kan du gøre brug af Omsorgstandplejen.

Du kan få tilbud om omsorgstandpleje på en handicapvenlig tandklinik eller i dit hjem, hvis du ikke er i stand til at komme på en almindelig tandlægeklinik.

Du skal betale et årligt beløb for at være tilmeldt Omsorgstandplejen. Derefter betaler du ikke for behandlingerne. Når du er tilmeldt Omsorgstandplejen, kan du ikke samtidig få tilskud til tandbehandling fra den offentlige sygesikring til behandlinger hos almindelige tandlæger.

Du skal også være opmærksom på, at udbuddet af behandlinger i Omsorgstandplejen er begrænset. Tilbuddet om omsorgstandpleje omfatter:

  • Tandrensning
  • Mindre tandfyldninger
  • Protesekorrektioner
  • Tandproteser
  • Smertestillende tandbehandling.

Foregår behandlingen i dit eget hjem, tilbyder vi primært:

  • Udredende besøg
  • Forbyggende tandpleje
  • Protesebehandling
  • Mindre nødbehandlinger.

Omsorgstandplejen giver også rådgivning om mulighederne for tilskud til tandlægebehandling hos almindelige tandlæger.

Praktiske oplysninger

Pris (2022)

550 kr. pr. år.

Transport

Hvis du får tilbud om behandling på en af vores klinikker, bliver kørslen betalt af Omsorgstandplejen. Der er derfor ikke yderligere udgifter for dig.

Frit valg af leverandør

Du kan frit vælge mellem Københavns Kommunes egen omsorgstandpleje, eller de privatpraktiserende tandlæger og tandteknikere, kommunen har en leverandøraftale med.

Læs mere om Omsorgstandplejens klinikker (voksentandplejen.kk.dk)

Sagsbehandlingsfrister

Lovgivning: Serviceloven §131
Tidsfrist for afgørelse: Inden for 10 hverdage
Iværksættelse af indsats efter afgørelse: Du er omfattet af Omsorgstandplejen fra den førstkommende måned straks efter modtaget afgørelse.
Læs mere om sagsbehandling i Københavns Kommune

Kontakt Voksentandplejen, når din henvendelse drejer sig om tandbehandling

Voksentandplejen

Tietgensgade 31B

1704 København V

Åbningstider

Mandag

08:00 - 15:00

Tirsdag

08:00 - 15:00

Onsdag

08:45 - 15:00

Torsdag

08:00 - 15:00

Fredag

08:00 - 14:00

Telefontider

Mandag

08:15 - 14:00

Tirsdag

08:15 - 14:00

Onsdag

09:00 - 14:00

Torsdag

08:15 - 14:00

Fredag

08:15 - 14:00

Kontakt Tandlægekonsulenten, når din henvendelse drejer sig om tilskud til tandbehandling

Tandlægekonsulenten

Tietgensgade 31B

1704 København V

Telefontider

Mandag

08:00 - 14:00

Tirsdag

08:00 - 14:00

Torsdag

08:00 - 14:00