Strakspakke ved hastigt fremadskridende sygdom

Har du netop fået konstateret en hastigt fremadskridende sygdom som fx ALS og Creutzfeldt-Jakobs sygdom, kan du få en strakspakke.

Der skal som udgangspunkt være tale om en særligt sjælden sygdom.

Du kan frit sammensætte en pakke med:

  • hjælp til personlig pleje
  • praktisk støtte 
  • ledsagelse
  • hjælpemidler
  • mindre boligindretning. 

Du kan max få 41.022 kr. pr. sygdomsforløb. Visitator vil sammen med dig aftale, hvordan hjælpen kan sammensættes.

Du kan få mere vejledning via link nedenfor. Du er også velkommen til at kontakte visitationen for yderligere vejledning.

Søg om strakspakke

Praktiske oplysninger

Frit valg og selvudpeget hjælper

Servicelovens bestemmelser om frit valg af leverandør efter § 91 samt bestemmelsen om selvudpeget hjælper efter § 94 gælder også for borgere, som får hjælp og støtte efter § 117a.

Sagsbehandlingsfrister 

Lovgivning: Serviceloven § 117a

Tidsfrist for afgørelse og iværksættelse af indsats. Hjælpen igangsættes med det samme. 

Diverse gældende regler ift. byggeri, brandsikkerhed m.v. skal overholdes, når der ydes hjælp til indretning af boligen.