Astma (børn og unge)

Et tilbud til børn og unge, som har astma og bor i Københavns Kommune. Her kan børn og unge mellem 5-24 år få støtte til et godt liv med astma.

Få viden, vejledning og inspiration til at håndtere hverdagen med astma. Tilbuddet er opdelt i familie- og ungeforløb.

Familieforløb for børn 5-14 år og deres forældre. Familieforløbene tilbydes både som gruppe- og individuelle forløb.

Ungeforløb til unge 15-24 år tilbydes både som gruppe- og individuelle forløb.

Et forløb kan bestå af:

  • Viden og redskaber til at håndtere livet og hverdagen med astma som barn eller ung
  • Medicinhåndtering
  • Astma og fysisk aktivitet
  • Håndtering af forværringer
  • Individuelle astmarelaterede tematikker, som fylder i dit eller dit barns liv.

Praktiske oplysninger

Sted

Astmatilbuddet til børn og unge foregår i Center for Børn og Unges Sundhed.

Henvisning

Familier og unge kan selv tilmelde sig  et forløb. Din/jeres læge, sundhedsplejerske eller andre fagpersoner kan også hjælpe med at henvise.

Kontakt

Center for Børn og Unges Sundhed - Kbh

Mimersgade 47A, 2

2200 København N