Sundhedsplejens tilbud til børn i dagtilbud

Alle dagtilbud er tilknyttet en sundhedsplejerske, som regelmæssigt kommer på besøg i institutionerne.

Dagtilbuddene er med til at sikre børns sundhed og trivsel. Alle dagtilbud er tilknyttet en sundhedsplejerske, som har en rådgivende funktion ved at støtte det pædagogiske personale med hygiejneindsatser, børns søvnproblemer, sygdom m.m. Sundhedsplejerskerne kommer regelmæssigt på besøg i institutionerne og deltager i tværfaglige teams, som er tilknyttet dagsinstitutionerne. Her kan eventuelle udfordringer løses i fællesskab med forældrene.

Nederst på siden finder du et link til de retningslinjer, som Sundhedsplejen anbefaler, I som forældre følger, når jeres barn viser tegn på sygdom.

Anbefalinger til børn i dagtilbud

Vis alle

Børneundersøgelse til børn i alderen 0-5 år

Alle børn tilbydes helbredsundersøgelser af deres praktiserende læge i løbet af barnets første fem leveår. På sundhed.dk kan du læse mere om de enkelte børneundersøgelser og vaccinationsprogrammet, som barnet samtidig anbefales at deltage i.

Sunde vaner for livet

Sunde vaner grundlægges i barndommen. Giv dit barn sunde vaner for livet og forebyg overvægt. Se Sundhedsstyrelsens kampagne "En lettere barndom" og få inspiration og råd om fx sundhed, kost, motion og lege, så du kan være med til at skabe sunde rammer for dit barns liv.

Sundhedsstyrelsens vejledning om børns sundhed

Sundhedsstyrelsen udgiver publikationer med vejledning til småbørnsforældre. Du kan på Sundhedsstyrelsens side finde råd og vejledning om sunde børn, fx om børnevaccinationsprogrammet, smitsomme sygdomme hos børn og børns sikkerhed. Du kan finde flere af Sundhedsstyrelsens anbefalinger om børns sundhed her.

Kontakt

Sundhedsplejen i Københavns Kommune