Aktiviteter der udvikler barnets motorik og sanser

Den motoriske udvikling for børn sker i de allerførste år af deres liv, og motorikken er afgørende for, at de får en følelse af at kunne klare ting selv. Se film med aktiviteter til børn fra 8 måneder til 2,5 år.

Se introduktion til filmene

Video Url

Tumle-leg

Børn elsker ase-, mase- og tumlelege sammen med deres forældre og andre nære voksne, fordi de derigennem får en masse kontakt og opmærksomhed. 

Når børn og voksne tumler sammen, styrker det barnets krop og barnet kan øve sig i at regulere stemningsniveau og følelser. Når barnet oplever at have kroppen og hovedet i forskellige retninger, styrker det ligeledes dets fornemmelse for rum og retning samt  balancesansen.

Tumle-leg for børn på 8-18 måneder

Video Url

Tumle-leg for børn på 18 måneder-2,5 år

Video Url

Leg med bold

Boldleg giver barnet mange nye muligheder for at øve sig i at bruge kroppen, da barnet skal planlægge bevægelser i forhold til bolden, der er i bevægelse. Barnet får erfaringer med at koordinere, hvad øjet ser og kroppen skal gøre, så det f.eks. lykkes med at gribe eller sparke til en bold. 

I leg med bolde er der mange gode læringsmuligheder for barnet. Sammen kan barn og voksen prøve at trille stille, efterfulgt af at kaste højt, trille under noget efterfulgt af over noget, kaste lidt længere eller lidt kortere end før. Dette hjælper barnet til bedre at forstå verden og udvikle matematisk forståelse.

Leg med bold for børn på 8-18 måneder

Video Url

Leg med bold for børn på 18 måneder-2,5 år

Video Url

Leg med hænderne

Når et barn bærer sin egen vægt på armene, skaber det en stærk overkrop og stærke arme. Styrke over skulderled, albueled og håndled gør det faktisk også nemmere for barnet at udvikle og forfine små bevægelser i fingrene, også kaldet finmotorik. 

En stærk overkrop, giver barnet bedre forudsætning for at sidde stabilt på en stol. Når barnet kan sidde stabilt i længere tid, bliver det også nemmere for barnet at øve og udvikle sine finmotoriske færdigheder samt at holde koncentrationen omkring en stillesiddende opgave i længere tid. 

Leg med hænderne for børn på 8-18 måneder

Video Url

Leg med hænderne for børn på 18 måneder-2,5 år

Video Url

Leg udenfor

Udelivet byder på nye udfordringer for barnet. Barnet kan afprøve kendte bevægelser på nyt underlag og i nye omgivelser og det kan være en stor udfordring. Der er mere plads til store bevægelser, høj fart og vilde lege. 

Når barnet oplever naturen og alle dens muligheder, introduceres det for nye sanselige oplevelser. Der er mulighed for at føle og lege med sand, vand, blade, sne og is og fornemme al slags vind og vejr.

Leg udenfor for børn på 8-18 måneder

Video Url

Leg udenfor for børn på 18 måneder-2,5 år

Video Url

Selvhjulpenhed

Før barnet kan lykkes med at spise med ske selv, tage tøjet af og på selv, gå på trapper selv, løbe selv, osv., skal det have tid til at øve sig rigtig meget. 

At gå eller løbecykle til og fra vuggestue, er en god dagligdagsaktivitet, som giver barnet en følelse af at kunne mestre livet og opnå tro på sig selv. Forældre og andre nære voksne skal hjælpe barnet så lidt som muligt men akkurat lige nok til, at det lykkes.

Selvhjulpenhed for børn på 8-18 måneder

Video Url

Selvhjulpenhed for børn på 18 måneder-2,5 år

Video Url

Kontakt

Sundhedsplejen i Københavns Kommune