Vedligeholdende træning til dig, der er 65 år eller ældre

Vedligeholdende træning er et tilbud til dig, der har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Du kan få vedligeholdende træning, hvis du har behov for at styrke dine færdigheder i dagligdagen og forebygge, at du mister evnen til at udføre daglige opgaver såsom at købe ind, støvsuge osv. Træningen kan også hjælpe dig med at komme til kræfter efter sygdom. 

Den vedligeholdende træning foregår almindeligvis på de kommunale aktivitetscentre. Her er træningen tilpasset dig, men du træner på hold sammen med andre. Hvis du er visiteret, kan du udover den vedligeholdende træning deltage i aktivitetscentrets øvrige tilbud.

Sådan søger du om vedligeholdende træning

Du, din praktiserende læge eller dine pårørende skal kontakte Visitationen.

Praktiske oplysninger

Pris (2024)

Træning er gratis.

Kørsel koster 203 kr. pr. måned.

Transport

Du kan blive tilbudt kørsel, hvis du ikke selv kan transportere dig. Tal med aktivitetscentret om det.

Sted

Vedligeholdende træning finder sted på aktivitetscentre.

Læs mere om aktivitetscentre og find adresser (aktiv.kk.dk)

Sagsbehandlingsfrister

Lovgivning: Serviceloven §86
Tidsfrist for afgørelse: Inden for 10 hverdage
Opstart af indsats: Opstart, når borger er parat. Gives som en integreret del af et aktivitetstilbud på aktivitetscentrene.
Læs mere om sagsbehandling i Københavns Kommune

Kontakt

Genoptræning København

Borups Allé 41

2200 København N

Telefontider

Mandag

13:00 - 14:00

10:00 - 11:30

Tirsdag

13:00 - 14:00

10:00 - 11:30

Onsdag

13:00 - 14:00

10:00 - 11:30

Torsdag

13:00 - 14:00

10:00 - 11:30

Fredag

10:00 - 11:30