Søg

Vedligeholdende træning

Du kan få vedligeholdende træning, hvis du har behov for træning for fx fortsat at kunne færdes i egen bolig eller komme på gaden.

For dig under 65 år

Vedligeholdende træning er et tilbud til dig, der har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og tilbydes ofte i forlængelse af et genoptræningsforløb.

Træningen koordineres med andre former for hjælp i hjemmet, fx praktisk hjælp eller personlig pleje.

Søg om tilbuddet

Hvis du er under 65 år, skal du henvende dig til Hjemmeplejevisitationen i Borgercenter Voksne. Henvendelsen kan også ske fra dine pårørende, læge, sygehus, sagsbehandler eller leverandør af hjemmehjælp.

Find kontaktoplysninger nedenfor på siden.

Praktiske oplysninger

Pris (2022)

Træningen er gratis og tilbydes almindeligvis for en periode på tre måneder, men kan forlænges med yderligere tre måneder, hvis der er behov for dette.

Sagsbehandlingsfrister

Når den sociale hjemmepleje modtager din henvendelse, aftaler vi et tidspunkt for besøg af en visitator. Visitatoren vil sammen med dig vurdere dit behov for vedligeholdende træning.

Du har ret til at have en bisidder - en person du har tillid til - med til samtalen.

Efter besøget behandler vi din ansøgning. Derefter sender vi afgørelsen til dig via digital post eller med posten. Din henvendelse bliver behandlet inden for 14 dage.

Læs mere om sagsbehandling i Københavns Kommune

Kontakt for dig under 65 år

Hjemmeplejevisitationen i Borgercenter Voksne

Bernstorffsgade 17

1592 København V

Der er telefontid på følgende tidspunkter:

Mandag kl. 10-14
Tirsdag kl. 10-14
Onsdag kl. 11-14
Torsdag kl. 11-14
Fredag kl. 10-14

For dig, der er 65 år eller ældre

Du kan få tilbud om træning eller genoptræning, hvis du vil forbedre dine muligheder for et aktivt og selvstændigt liv så længe som muligt.

Et træningsforløb skal styrke dine færdigheder i dagligdagen og forebygge at du mister evnen til at udføre daglige opgaver, såsom at købe ind, støvsuge osv. Et træningsforløb kan også hjælpe dig med at komme til kræfter efter en sygdom.

Praktiske oplysninger

Pris (2022)

Træning koster ikke noget. Kørsel koster 188 kr. pr. måned.

Transport

Du kan blive tilbudt kørsel, hvis du ikke selv kan transportere dig. Tal med aktivitetscentret om det.

Sted

Træningsforløbet kan finde sted i et af kommunens aktivitetscentre (aktiv.kk.dk) eller plejehjem.

I aktivitetscentrene er træningen på hold men individuelt tilpasset. Træningen er ikke tidsbegrænset. Hvis man ikke ønsker at deltage i det fulde program på aktivitetscentrene, kan man blive visiteret udelukkende til vedligeholdende træning.

Sagsbehandlingsfrister

Lovgivning: Serviceloven §86
Tidsfrist for afgørelse: Inden for 10 hverdage
Opstart af indsats: Opstart, når borger er parat. Gives som en integreret del af et aktivitetstilbud på aktivitetscentrene.
Læs mere om sagsbehandling i Københavns Kommune

Kontakt

Genoptræning København

Borups Allé 41

2200 København N

Telefontider

Mandag

09:00 - 11:30

13:00 - 14:00

Tirsdag

09:00 - 11:30

13:00 - 14:00

Onsdag

09:00 - 11:30

13:00 - 14:00

Torsdag

09:00 - 11:30

13:00 - 14:00

Fredag

09:00 - 11:30