Vederlagsfri fysioterapi

Tilbud til dig, som har en funktionsnedsættelse på grund af et fysisk handicap eller en fremskridende sygdom.

Formålet med behandlingen er:

  • At forbedre dine bevægelsesmuligheder (f.eks. at gå på trapper)
  • At vedligeholde dine bevægelsesmuligheder
  • At udsætte, at dine bevægelsesmuligheder bliver dårligere.

Du kan modtage tilbud om vederlagsfri fysioterapi hvis: 

  • Du har et svært fysisk handicap 
  • Du har en funktionsnedsættelse som følge af fremskridende sygdom
  • Din tilstand er varig.

Din sygdom eller dit handicap skal være nævnt på Sundhedsstyrelsens diagnoseliste ifm. vederlagsfri fysioterapi.

Hvordan søger jeg om vederlagsfri fysioterapi?

Du skal have en henvisning fra en læge for at få vederlagsfri fysioterapi. Det kan være din praktiserende læge eller en speciallæge, der behandler dig for den sygdom eller det handicap, der kræver fysioterapi.

Det er lægen, der vurderer, om du skal henvises til træning på hold eller individuel fysioterapi.

Når du er i behandling, er det den henvisende læge og fysioterapeuten, der i samarbejde med dig minimum en gang årligt vurderer, om du stadig har behov for fysioterapi, og om der skal ske ændringer i indsatsen.

Praktiske oplysninger

Sted

Træningen foregår på private fysioterapiklinikker.

Befordring og godtgørelse

Du er ikke berettiget til befordring eller befordringsgodtgørelse.

Kontakt

Genoptræning København

Borups Allé 41

2200 København N

Telefontider

Mandag

13:00 - 14:00

10:00 - 11:30

Tirsdag

13:00 - 14:00

10:00 - 11:30

Onsdag

13:00 - 14:00

10:00 - 11:30

Torsdag

13:00 - 14:00

10:00 - 11:30

Fredag

10:00 - 11:30