Træning ved hjælper

Træning ved hjælper er et tilbud om vedligeholdende træning for dig, der får hjemmepleje.

Træningen foregår sammen med en medarbejder fra hjemmeplejen to gange om ugen i 12 uger. Til træningen bruger I et digitalt træningsprogram, der indeholder videoer af de øvelser, du skal gennemføre. Programmet og videoerne bliver vist på en skærm. Øvelserne er kendte bevægelser som fx at rejse og sætte sig fra en stol/sofa eller komme fra liggende til siddende stilling. 

Målet med træningen er blandt andet, at du: 

  • Bliver fysisk stærkere 
  • Får mere overskud i hverdagen 
  • Får nemmere ved at klare dagligdagsaktiviteter selv 
  • Oplever mere udholdenhed. 

Praktiske oplysninger

Pris (2024)

Der er ingen egenbetaling. 

Sted

Træningen foregår i dit eget hjem.

Henvisning

Du kan blive henvist, efter du har afsluttet et genoptræningsforløb, har været på et midlertidigt døgnophold eller via hjemmeplejen og Visitationen. 

Tolk

Der er mulighed for at få tolk.

Frit valg

Du kan vælge at få ’Træning ved hjælper’ af den kommunale hjemmepleje eller af den private leverandør Hjemmehjælpen A/S. 

Sagsbehandlingsfrister

Lovgivning: Serviceloven §86
Tidsfrist for afgørelse: Inden for 10 hverdage
Iværksættelse af indsats efter afgørelse: Inden for to uger.

Læs mere om sagsbehandling i Københavns Kommune

Kontakt