Tilbud til dig med en ryglidelse

Tilbud om træning og rådgivning til dig med ryglidelser.

Er du over 18 år og lægefagligt færdigudredt med en lænde-, bryst- eller nakkerelateret ryglidelse, kan du få træning og rådgivning. 

Du bliver inviteret til en indledende samtale. Her lægger din behandler en plan for det videre træningsforløb sammen med dig. Forløbet sammensættes med afsæt i din situation og dine behov. 

Du kan få træning og rådgivning individuelt og/eller på hold. 

Praktiske oplysninger

Henvisning

Du kan blive henvist af din egen læge eller sygehus-/hospitalsafdeling. 

Transport

Der tilbydes ikke transport til tilbuddet.

Tolk

Der tilbydes tolkebistand til forløbet.

Sted

Center for Genoptræning – Nørrebro.

Se oversigt over genoptrænings- og rehabiliteringscentre i Københavns Kommune

Kontakt

Center for Genoptræning - Nørrebro

Mimersgade 41

2200 København N

Telefontider

Mandag

08:00 - 13:00

Tirsdag

08:00 - 13:00

Onsdag

08:00 - 13:00

Torsdag

08:00 - 13:00

Fredag

08:00 - 13:00