Genoptræning efter hospitalsophold

Du kan få genoptræning efter et hospitalsophold, hvis hospitalet vurderer, at du har behov for det.

Forløb

Din genoptræning starter med en individuel samtale, undersøgelse og vurdering med en fysio- eller ergoterapeut. Sammen finder I ud af, hvilken vejledning og genoptræning der passer bedst til din situation. 

Terapeuterne anvender forskellige tests til at måle, hvilken effekt du har af din genoptræning. Du kan derfor bl.a. blive bedt om at svare på nogle spørgsmål ved starten og slutningen af dit genoptræningsforløb. 

Et genoptræningsforløb kan bestå af: 

 • En første samtale, undersøgelse, vurdering og vejledning med udgangspunkt i din genoptræningsplan og dine genoptræningsbehov. Du aftaler med terapeuten, hvor ofte du skal gå til genoptræning.
 • Mål for genoptræningsforløbet sættes af dig i samarbejde med din fysio- eller ergoterapeut og eventuelt dine pårørende. Målene vil typisk handle om, at du kan komme bedst mulig tilbage til din hverdag, og kan klare dine daglige gøremål som tidligere.
 • Din genoptræning kan foregå som Digitalt Understøttet Genoptræning. Det vil sige, at du får et træningsprogram og udstyr, der kan hjælpe dig med at udføre øvelserne korrekt.
 • Din genoptræning kan også foregå på hold, eller som individuel træning med din fysio- eller ergoterapeut. Din træning kan være suppleret med vejledning i og opfølgning på øvelser, du laver derhjemme. 
 • En afsluttende samtale. Du har en samtale med din fysio- eller ergoterapeut, hvor I evaluerer forløbet og aftaler en plan for, hvordan du kan fastholde og fortsætte træning andre steder. 

Praktiske oplysninger

Sted

Din genoptræning foregår på et af følgende steder: 

 • Center for Genoptræning, hvis du bor hjemme.
 • Rehabiliteringscenter, hvis du efter udskrivelse fra hospital midlertidigt opholder dig på et af kommunens rehabiliteringscentre.
 • Plejehjemmet, hvis du bor i plejebolig 

I nogle tilfælde vil du blive tilbudt genoptræning på ét specifikt genoptræningscenter: 

 • Genoptræning efter skader i underarm/hånd/fingre i Center for Genoptræning - Østerbro.
 • Genoptræning efter skader i ryg og nakke i Center for Genoptræning - Nørrebro.
 • Genoptræning i forbindelse med amputation eller gynækologi i Center for Genoptræning - Vanløse. 

Kontakt til og oversigt over genoptrænings- og rehabiliteringscentre i Københavns Kommune

Henvisning

Du får udleveret genoptræningsplanen, når du bliver udskrevet efter indlæggelse på hospital. Planen sendes også til din praktiserende læge og til Genoptræning København (se kontaktinformationer nederst på siden). 

Genoptræning København tilbyder dig genoptræning i et af kommunens genoptræningscentre alt efter dine behov, og hvor du bor. 

Du modtager et brev i e-Boks fra genoptræningscentret om mødetid og -sted. Hvis du er frameldt e-Boks, vil du i stedet modtage et brev. 

Transport

Det er hospitalet, der vurderer, om du har behov for gratis kørsel i forbindelse med din første træningssamtale. Dit behov vil herefter løbende blive vurderet af din fysio- eller ergoterapeut i kommunen. Din terapeut vil sørge for at bestille kørsel til genoptræningen. 

Ved kørsel skal du være klar til at blive hentet 1 ½ time før din planlagte træning, og du kan komme til at vente op til 1 ½ time på at blive kørt hjem efter træning. Genoptræningscentrene benytter flextrafik. 

Der er i visse tilfælde mulighed for at få befordringsgodtgørelse for de udgifter du har i forbindelse med transport til og fra genoptræningscentret. Læs mere om mulighederne for befordringsgodtgørelse (sundhed.dk)

Du kan søge om befordringsgodtgørelse ved at kontakte Genoptræning København via ’Skriv sikkert til os (borger)’. Se kontaktoplysninger nederst på denne side. 

Tolk

Der er mulighed for at få tolk.

Frit valg

Du kan vælge at gå til genoptræning i en anden kommune end København, hvis den anden kommune har plads. Hvis du ønsker at benytte dig af dette, skal du kontakte Genoptræning København, som vil oplyse dig om dine muligheder. 

Sagsbehandlingsfrister

Lovgivning: Sundhedsloven §140
Opstart af indsats: Inden for 7 kalenderdage. Henvisning sker via hospitalet.
Læs mere om sagsbehandling i Københavns Kommune

Kontakt

Genoptræning København

Borups Allé 41

2200 København N

Telefontider

Mandag

13:00 - 14:00

10:00 - 11:30

Tirsdag

13:00 - 14:00

10:00 - 11:30

Onsdag

13:00 - 14:00

10:00 - 11:30

Torsdag

13:00 - 14:00

10:00 - 11:30

Fredag

10:00 - 11:30