Utilsigtede hændelser

Vi vil gerne vide, hvis du oplever, at noget ikke er gået som planlagt i forbindelse med din pleje eller behandling, så vi kan lære af det.

Hver eneste dag er der mange borgere, som modtager pleje og behandling i kommunen. Det går godt i langt de fleste tilfælde, men nogle gange sker der hændelser eller fejl, som kan skade eller udsætte borgeren for risiko for skade.

Københavns Kommune vil gerne vide, hvis noget er gået galt for dig eller dine pårørende, så vi kan lære af hændelsen og undgå, at det sker igen.

Rapporter en hændelse via Styrelsen for Patientsikkerhed

Utilsigtede hændelser

Vis alle

Hvad er en utilsigtet hændelse?

En utilsigtet hændelse er, når plejen, træningen eller behandlingen ikke gik som forventet. Hændelsen giver typisk en oplevelse af at: ”Det burde ikke være sket”, ”Det kunne være gjort bedre” eller ”Det her var tæt på at gå galt”.

En utilsigtet hændelse kan for eksempel være, hvis du eller din pårørende:

 • Har fået forkert medicin
 • Har fået en infektion (fx blærebetændelse eller lungebetændelse)
 • Hvis kommunen og hospitalet ikke har talt godt nok sammen i forbindelse med en indlæggelse
 • Har fået forsinket pleje eller behandling.

Se eksempler på utilsigtede hændelser (stps.dk).

Hvorfor skal jeg rapportere?

Formålet med at rapportere utilsigtede hændelser er, at vi kan lære og forebygge, at noget lignende skulle ske igen.

Vi undersøger, hvordan det kunne ske og om vi kan arbejde anderledes fremover, så det ikke sker igen.

Hvad kan jeg rapportere?

Du kan rapportere hændelser, hvor mangler eller brister i sikkerheden førte til, at en eller flere personer blev skadet eller udsat for en risiko for skade.

Du kan rapportere en hændelse til kommunen, hvis den er opstået:

 • i den kommunale sygepleje
 • på et plejehjem
 • på et botilbud / i et socialt sundhedstilbud
 • i sundhedsplejen
 • i misbrugsbehandling
 • i tandplejen
 • i sundhedshuse/til genoptræning.

Hvordan kan jeg rapportere?

Du rapporterer den utilsigtede hændelse i Styrelsen for Patientsikkerheds database (stps.dk).

På hjemmesiden finder du både en vejledning og det rapporteringslink, der er beregnet til ”patient eller pårørende”.

Når du rapporterer din hændelse, skal du være opmærksom på at vælge det rigtige ”hændelsessted”- altså dér, hvor den utilsigtede hændelse er sket. Er hændelsen sket på/i et botilbud / den kommunale sygepleje / et plejehjem / sundhedsplejen og andre kommunale sundhedstilbud, skal du vælge ”Københavns Kommune”.

Er hændelsen sket på et hospital / hos den praktiserende læge / en speciallæge eller andre regionale sundhedstilbud, skal du vælge det pågældende ”hændelsessted”.

Hvad sker der med rapporteringerne?

Det pågældende hændelsessted modtager og behandler din rapportering med det formål at lære af hændelsen.

Styrelsen for Patientsikkerhed samler desuden alle anonymiserede utilsigtede hændelser for hele Danmark med det formål at skabe læring på nationalt plan.

Får jeg besked om, hvad der sker med min rapportering?

Rapporteringer om en utilsigtet hændelse er ikke en klage. Som udgangspunkt får du derfor ikke nærmere besked om, hvad kommunen vil gøre for at forebygge at det sker igen.

I visse tilfælde kan vi dog vælge at kontakte dig i forbindelse med behandlingen af din rapportering for at få flere oplysninger.

Kontakt