HPV-vaccination for skolebørn

Gratis HPV-vaccination på alle københavnske skoler fra 2021 til 2024. HPV-vaccination beskytter mod HPV-virus, som er en smitsom virus, der bl.a. kan medføre forskellige kræftformer hos mænd og kvinder.

Vaccination på skolerne

Der har i en årrække været lavere tilslutning til HPV-vaccinen blandt københavnske børn og unge, sammenlignet med resten af landet. For at øge tilslutningen er det derfor politisk besluttet at tilbyde HPV-vaccination på alle københavnske skoler i 2021-2024.

HPV-vaccinationen er en del af det danske børnevaccinationsprogram, og derfor er det også muligt, at få sit barn vaccineret hos egen læge.

Tilbuddet om vaccination på skolerne er et samarbejde mellem Københavns Kommune og de praktiserende læger. Det omfatter både drenge og piger i hhv. 7. og 8. klasse i København Kommune, som er i målgruppen for vaccinationsprogrammet. Målgruppen omfatter piger fra 12-18 år og drenge, som er fyldt 12 år 1. juli 2019 eller senere.

Det vil være en praktiserende læge eller sygeplejerske, der vaccinerer børnene på skolen. Vaccinationen adskiller sig ikke fra den, som dit barn kan modtage hos egen praktiserende læge. Tilbuddet om vaccination på skolen er udelukkende for at gøre det nemt og tilgængeligt for alle.

For at opnå fuld beskyttelse mod HPV-virus gives HPV-vaccinen ad to omgange med 5-6 måneder imellem. Dit barn vil enten kunne få 1. eller 2. stik på skolen.

Hvad er HPV-virus?

Humant papillomavirus (HPV) er en meget smitsom virus, der kan medføre kønsvorter og forskellige kræftformer hos både mænd og kvinder. Hver dag får to danskere konstateret kræft, som skyldes HPV, og op mod 90% af disse tilfælde kan forebygges, hvis man bliver vaccineret.

HPV-virus smitter ved seksuel kontakt og derfor er vaccinen mest effektiv, når den gives inden seksuel debut. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn får vaccinen, når de fylder 12 år.

Bivirkninger

HPV-vaccinen kan som al medicin og andre vacciner give bivirkninger såsom ømhed, hævelse og rødme omkring stikket, samt hovedpine. Bivirkninger opstår typisk kort tid efter vaccinationen. Derfor skal barnet blive siddende hos lægen ca. 15 minutter efter, at de er blevet vaccineret.

Du kan læse mere om HPV-vaccinationen og bivirkninger på sst.dk

Tilmelding til vaccination på skolen

Såfremt jeres barns skole er tilmeldt indsatsen, forventes der følgende af jer, som forældre:

1. Tjek dit barns vaccinationer

www.sundhed.dk kan du tjekke om dit barn allerede er vaccineret én eller to gange mod HPV. Hvis dit barn er vaccineret, vil HPV-vaccinen fremgå under fanen ’vaccinationer’ som Human Papillomavirus. Den vil fremgå én eller to gange afhængigt af, om dit barn har fået 1. eller 2. stik.

2. Tilmeld dit barn

Du modtager en invitation i e-Boks eller via skolens intranet/AULA med et link til tilmelding og en samtykkeerklæring.

3. Vi påminder dig dagen før

Du modtager en påmindelses-SMS dagen før vaccinationen, hvis du ønsker dette.

4. Vaccination i skoletiden

Dit barn vaccineres i skoletiden og de tilmeldte børn følges til vaccinationslokalet på skolen.

5. Vent i 15 minutter

Dit barn bliver vaccineret og skal blive ved vaccinationsstedet under opsyn i 15 minutter efter vaccination.

6. Registrering fra vaccination

Dit barn får en blanket med hjem og vaccinationen bliver registreret på www.sundhed.dk umiddelbart efter.

Spørgsmål og svar om HPV-vaccination

Vis alle

Hvem er i målgruppen for HPV-vaccinen?

HPV-vaccinationen er en del af børnevaccinationsprogrammet. Alle børn kan derfor blive gratis vaccineret, når de fylder 12 år. Drenge skal være fyldt 12 år den 1. juli 2019 eller senere (det vil sige født 1. juli 2007 eller senere). For begge køn gælder tilbuddet indtil de fylder 18 år.

Deltager alle skoler i HPV-indsatsen?

Det er obligatorisk at deltage for folkeskoler og specialskoler i Københavns Kommune med elever på 7. og 8. årgang. Det er frivilligt for privatskoler at deltage.

Er det frivilligt for mit barn at blive vaccineret?

Det er frivilligt for dit barn at blive vaccineret. Vaccinen er en del af det danske børnevaccinationsprogram og er et tilbud fra staten. Du som forælder skal blot give samtykke til at lade dit barn vaccinere.

Kan mit barn blive vaccineret hos egen praktiserende læge?

Ja, du kan godt få dit barn vaccineret hos egen praktiserende læge. Vaccinen er en del af det danske børnevaccinationsprogram, og adskiller sig ikke fra den, som dit barn kan modtage hos egen praktiserende læge.

Tilbuddet om vaccination på skolen er udelukkende for at gøre det nemt og tilgængeligt for alle.

Er der egenbetaling i forbindelse med vaccinen?

Nej, der er ikke egenbetaling i forbindelse med vaccinen. HPV-vaccinen er en del af det danske børnevaccinationsprogram og tilbydes derfor gratis

Hvordan tilmelder jeg mit barn til vaccinationen på skolen?

Hvis dit barns skole deltager i HPV-indsatsen, så vil du modtage en besked i e-Boks fra Københavns Kommune samt få besked fra skolen på AULA.

Gælder tilbuddet om HPV-vaccine både drenge og piger?

Ja, tilbuddet om HPV-vaccine gælder både for drenge og piger.

Oprindeligt blev vaccinen kun tilbudt til piger, men siden september 2019 er den også blevet tilbudt til drenge som en del af børnevaccinationsprogrammet. Dette skyldes at HPV, som man vaccinerer imod, er en meget smitsom virus, som kan medføre kønsvorter og forskellige kræftformer hos både mænd og kvinder.

Hvor mange gange skal mit barn vaccineres?

Dit barn skal vaccineres to gange for at opnå fuld beskyttelse mod HPV-virus. HPV-vaccinen gives ad to omgange med 5-6 måneder imellem. Dit barn vil enten kunne få 1. eller 2. stik på skolen.

Hvis dit barn får 1. stik på skolen, skal 2. stik enten gives hos egen praktiserende læge eller på skolen, hvis skolen deltager i indsatsen igen senere på året.

Se en illustration af vaccinationsintervaller (ssi.dk)

Hvor tjekker jeg, om mit barn tidligere har fået vaccinen?

Det er muligt at tjekke om dit barn er vaccineret på www.sundhed.dk. Her vil du kunne se dit barns vaccinationsstatus, for at se om det er enten 1. eller 2. stik dit barn skal have. 

HPV-vaccinen fremgår under vaccinationer som Human Papillomavirus type og vil fremgå én eller to gange afhængigt af om dit barn har fået 1. eller 2. stik.

Er det sundhedsfagligt uddannede, der vaccinerer mit barn?

Ja, det vil være en praktiserende læge eller sygeplejerske, der vaccinerer børnene på skolen.

Hvad er HPV?

Humant papillomavirus (HPV) er en meget smitsom virus, der kan medføre kønsvorter og forskellige kræftformer hos både mænd og kvinder. Hver dag får to danskere konstateret kræft, som skyldes HPV, og op mod 90% af disse tilfælde kan forebygges, hvis man bliver vaccineret.

HPV-virus smitter ved seksuel kontakt og derfor er vaccinen mest effektiv, når den gives inden seksuel debut. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn får vaccinen når de fylder 12 år.

Vil HPV-indsatsen blive gentaget?

For at øge tilslutningen til HPV-vaccinen i Københavns Kommune, er det politisk besluttet at tilbyde HPV-vaccination på alle københavnske skoler i 2021-2024.

Næste gang vi vaccinerer på skolerne er i efteråret 2022 og efterfølgende vil det, som udgangspunkt forløbe en gang årligt frem til 2024. Derfra revurderes det om indsatsen fortsætter.

Hvad hvis mit barn ikke er i målgruppen?

Målgruppen omfatter piger fra 12-18 år og drenge født fra 1. juli 2007 eller senere. Hvis dit barn ikke er i målgruppen vil det stadig være muligt at få HPV-vaccinen ved egen praktiserende læge. Dette vil dog foregå med selvbetaling.

Kontaktoplysninger

Telefontider

Mandag

10:00 - 12:00

Tirsdag

10:00 - 12:00

Onsdag

10:00 - 12:00

Torsdag

10:00 - 12:00

Fredag

10:00 - 12:00

Hvis du har spørgsmål til indsatsen, er du velkommen til at sende en besked eller ringe på tlf. 21 68 15 04.

 

For spørgsmål vedrørende HPV-virus og HPV-vaccination kan du kontakte rådgivere fra Kræftens Bekæmpelse mandag-torsdag fra kl. 9-21 på tlf. 80 40 10 00.