Søg

Hjemmeundervisning

Du kan vælge selv at stå for undervisningen af dit barn i den undervisningspligtige alder. Se regler for hjemmeundervisning her.

Dit barn skal modtage undervisning fra det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år, men det er ikke et krav, at barnet skal gå i skole.

Hvis du selv vil stå for undervisningen af dit barn, skal undervisningen stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. 

Spørgsmål og svar om hjemmeundervisning

Fører kommunen tilsyn med undervisningen?

Ja. Bestemmelserne vedr. tilsyn med hjemmeundervisning fremgår af § 35 i friskoleloven. Det er således kommunalbestyrelsen, der fører tilsyn med den undervisning, børnene får i hjemmet. I Københavns Kommune er det i praksis skolelederen på distriktsskolen, der har ansvaret for tilsy-net. Skolelederen kan uddelegere opgaven med at føre tilsyn til en medarbejder på skolen.

Kommunen fører tilsyn med, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Det er den tilsynsførende, der efter dialog med barnets forældre, fastsætter, hvorledes tilsynet med hjemmeundervisningen vil blive udført. Fokus i forbindelse med tilsyn med hjemmeundervisning er barnets udbytte af hjemmeundervisningen inden for rammerne af ”stå mål med”-kravet.

Distriktsskolen kan som led i tilsynet hvert år afholde prøver i dansk, regning/matematik og engelsk for at afdække, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Den, der har undervist børnene, leder prøverne efter aftale med distriktsskolen.

Hvis distriktsskolen skønner, at undervisningen ikke har været forsvarlig, vil skolen underrette forældrene om, at der vil blive afholdt en ny prøve efter tre måneder, og at børnene, hvis undervisningen stadig er mangelfuld, skal undervises i en skole.
 

Kontakt

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Rådhuspladsen 1

1550 København V

Åbningstider

Mandag

09:00 - 15:00

Tirsdag

09:00 - 15:00

Onsdag

09:00 - 15:00

Torsdag

09:00 - 15:00

Fredag

09:00 - 15:00