Søg

Dispensation til Fritidsinstitution og klub

I særlige tilfælde kan du få dispensation til dagtilbud. En dispensation afviger fra de politisk vedtagne anvisningsregler i København.

Spørgsmål og svar om at søge dispensation til dagtilbud

Hvem kan ansøge?

Forældre eller fagpersoner omkring barnet (sundhedsplejerske, pædagogisk leder i dagtilbud, etc.) kan udfylde en dispensationsansøgning. Ansøgningen bliver behandlet i Pladsanvisningens dispensationsudvalg. Fagpersoner kan udfylde dispensationsansøgningen på opgaveportalen.

Hvem behandler ansøgningen?

Dispensationsudvalget består af en forperson, som er pladsanvisningens jurist, og to pladsanvisere, der dækker hele byen og har faglig baggrund i det pædagogiske eller administrative område.

Hvornår får jeg svar?

Dispensationsudvalget mødes én gang om ugen og ansøgeren vil få et skriftligt svar på ansøgningen senest tre uger efter den er modtaget.

Hvad kan være en gyldig grund til at få dispensation?

Årsagen til en dispensation kan være:

  • sygdom eller handicap hos barnet
  • sygdom eller handicap hos forældre eller søskende
  • særlige pædagogiske behov hos barnet (eks.sprog, motorik, særlig sensitivitet)
  • særlige psykosociale forhold (eks.vold, misbrug, ophold på krisecenter, dødsfald).

Hensyn til forældres arbejds- og uddannelsesforhold og transporttid kan generelt ikke tillægges afgørende vægt i dispensationssager. Det samme gælder for forældres økonomiske forhold – heller ikke hvor der er tale om enlige forsørgere.

Hvilke oplysninger skal vedlægges ansøgningen?

Du skal selv sørge for at indsende de oplysninger, som du mener er relevante i forbindelse med behandlingen af din dispensationsansøgning. Oplysningerne kan vedhæftes som bilag. Alle oplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesforordningen.

Når du ansøger, giver du samtykke til, at vi må indhente yderligere oplysninger

Pladsanvisningens dispensationsudvalg kan have brug for flere relevante oplysninger end dem, der umiddelbart fremgår af ansøgningen. Vi kan derfor indhente flere relevante oplysninger fra kommunens fagpersoner fx blandt leder og personale i dagtilbud, pædagogiske konsulenter og sundhedsplejersker. Oplysningerne bruger vi, når vi skal træffe afgørelse om dispensation. 

Afgørelse

Afgørelser om dispensation kan ifølge dagtilbudsloven ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kontakt

Pladsanvisningen

Nyropsgade 7, 1

1602 København V

Åbningstider

Mandag

09:00 - 13:00

Tirsdag

09:00 - 13:00

Onsdag

09:00 - 13:00

Torsdag

13:00 - 18:00

Fredag

09:00 - 13:00

Telefontider

Mandag

09:00 - 13:00

Tirsdag

09:00 - 13:00

Torsdag

13:00 - 18:00

Fredag

09:00 - 13:00