Dialogguide til håndtering af konflikter

For forældre med børn i dagtilbud, fritidsinstitution (KKFO) eller skole. Guiden viser dig, hvem du kan henvende dig til og tale med, hvis du oplever udfordringer i samarbejdet.

I Københavns Kommune vil vi give det gode samarbejde de bedste betingelser. Hvis der opstår udfordringer i samarbejdet, ønsker vi altid at løse dem med en gensidig og respektfuld dialog.

Dialogguiden er vejledende, og der tages altid stilling til, hvordan den enkelte konflikt håndteres bedst.

I guidens anden del kan du se, hvordan dagtilbuddet typisk håndterer konflikter.

Dialogguide til forældre med børn i dagtilbud, fritidsinstitution (KKFO) og skole

Kontakt

Fagligt Center

Gyldenløvesgade 15

1600 København V