Søg

Dispensation til dagtilbud 0-6 år

Ved særlige tilfælde kan du få dispensation til dagtilbud. En dispensation afviger fra de politisk vedtagne anvisningsregler til dagtilbud i København.

Spørgsmål og svar om at søge dispensation til dagtilbud

Hvem kan ansøge?

Forældre eller fagpersoner omkring barnet (sundhedsplejerske, pædagogisk leder i dagtilbud, etc.) kan udfylde en dispensationsansøgning. Ansøgningen vil blive behandlet i Pladsanvisningens visitationsudvalg. Fagpersoner kan udfylde dispensationsansøgningen på opgaveportalen.

Hvem behandler ansøgningen?

Visitationsudvalget består af; formand og jurist på Pladsanvisningen, to pladsanvisere der dækker hele byen og har faglig baggrund i det pædagogiske eller administrative område.

Hvornår får jeg svar?

Udvalget mødes én gang om ugen og ansøgeren vil få et skriftligt svar på ansøgningen senest tre uger efter den er modtaget.

Hvad kan være en gyldig grund til at få dispensation?

Årsagen til en dispensation kan være:

  • sygdom eller handicap hos barnet
  • sygdom eller handicap hos forældre eller søskende
  • særlige pædagogiske behov hos barnet (eks.sprog, motorik, særlig sensitivitet)
  • særlige psykosociale forhold (eks.vold, misbrug, ophold på krisecenter, dødsfald).

Hensynet til forældres arbejds- og uddannelsesforhold eller økonomiske forhold, herunder også hensynet til transporttid, kan generelt ikke tillægges afgørende vægt i dispensationssager – heller ikke hvor der er tale om enlige forsørgere.

Hvilke oplysninger skal vedlægges ansøgningen?

Du skal selv sørge for at indsende de oplysninger, som du mener er relevante i forbindelse med behandlingen af din dispensationsansøgning. Oplysningerne kan vedhæftes som bilag. Alle oplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesforordningen.

Når du ansøger, giver du samtykke til, at vi må indhente yderligere oplysninger

Du giver ved din ansøgning samtykke til, at Pladsanvisningens visitationsudvalg må indhente yderligere relevante oplysninger til brug for afgørelsen fra kommunens fagpersoner som blandt andet leder og personale i dagtilbud, pædagogiske konsulenter og sundhedsplejersker.

Afgørelse

Afgørelser om dispensation kan ifølge dagtilbudsloven ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kontakt

Åbningstider

Mandag

09:00 - 13:00

Tirsdag

09:00 - 13:00

Onsdag

09:00 - 13:00

Torsdag

13:00 - 18:00

Fredag

09:00 - 13:00

Telefontider

Mandag

09:00 - 13:00

Tirsdag

09:00 - 13:00

Torsdag

13:00 - 18:00

Fredag

09:00 - 13:00

- Vores modtagelse er lukket fredag den 5. august.