Dispensation til dagtilbud 0-6 år

I særlige tilfælde kan du få dispensation til et dagtilbud, hvis det er nødvendigt på grund af særlige sociale, pædagogiske eller helbredsmæssige forhold. En dispensation afviger fra de politisk vedtagne anvisningsregler i København.

Spørgsmål og svar om at søge dispensation til dagtilbud

Vis alle

Hvad kan jeg forvente at få dispensation til?

Vi giver dispensation til en af de institutioner, der kan imødekomme de særlige behov et barn og en familie kan have, hvilket sjældent kun vil være én specifik institution.

Hvem kan ansøge?

Forældre eller fagpersoner omkring barnet (sundhedsplejerske, pædagogisk leder i dagtilbud, etc.) kan udfylde en dispensationsansøgning. Ansøgningen bliver behandlet i Pladsanvisningens dispensationsudvalg. Fagpersoner kan udfylde dispensationsansøgningen på opgaveportalen.

Hvem behandler ansøgningen?

Dispensationsudvalget består af en forperson, som er pladsanvisningens jurist og fire medarbejdere i pladsanvisningen, som alle har faglig baggrund i det pædagogiske eller administrative område.

Hvornår får jeg svar?

Du kan forvente at få skriftligt svar på din ansøgning senest tre uger efter den er modtaget.

Hvad kan være en gyldig grund til at få dispensation?

Årsagen til en dispensation kan være:

  • alvorlig sygdom eller handicap hos barnet
  • alvorlig sygdom eller handicap hos forældre eller søskende
  • særlige pædagogiske behov hos barnet (fx sprog, motorik, særlig sensitivitet)
  • særlige psykosociale forhold (fx vold, misbrug, ophold på krisecenter, dødsfald)

 

Hvad kan ikke være en gyldig grund til at få dispensation?

Dispensationsudvalget kan som udgangspunkt ikke tage hensyn til forældres:

  • arbejds- og uddannelsesforhold
  • transporttid til og fra arbejde eller studie
  • økonomiske forhold – heller ikke, hvis du er enlig forsørger.

Hvilke oplysninger skal vedlægges ansøgningen?

Du skal selv sørge for at indsende de oplysninger, som du mener er relevante i forbindelse med behandlingen af din dispensationsansøgning. Oplysningerne kan vedhæftes som bilag. Alle oplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesforordningen.

Ansøg om dispensation til dagtilbud 0-6 år

Her kan du udfylde din dispensationsansøgning.
Åbner en dialog.

Har du husket?

Relevant dokumentation fra en fagperson (kan vedhæftes ansøgningen)

 

Når du ansøger, skal du give samtykke til, at vi må indhente yderligere oplysninger

Pladsanvisningens dispensationsudvalg kan have brug for flere relevante oplysninger end dem, der umiddelbart fremgår af ansøgningen. Vi kan derfor indhente flere relevante oplysninger fra kommunens fagpersoner fx blandt leder og personale i dagtilbud, pædagogiske konsulenter og sundhedsplejersker. Oplysningerne bruger vi, når vi skal træffe afgørelse om dispensation. 

Afgørelse

Afgørelser om dispensation kan ifølge dagtilbudsloven ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kontakt

Pladsanvisningen

Nyropsgade 7, 1

1602 København V

Åbningstider

Mandag

09:00 - 13:00

Tirsdag

09:00 - 13:00

Onsdag

09:00 - 13:00

Torsdag

13:00 - 18:00

Fredag

09:00 - 13:00

Telefontider

Mandag

09:00 - 13:00

Tirsdag

09:00 - 13:00

Torsdag

13:00 - 18:00

Fredag

09:00 - 13:00

-