Søg

Kvalitetsrapporter for dagtilbud

Se de seneste kvalitetsrapporter som fortæller, hvordan det går med kvaliteten af dagtilbud i Københavns Kommune.

Københavns Kommune udgiver hvert andet år en rapport om kvalitet i de københavnske dagtilbud på 0-6 års-området. I rapporten kan du læse, hvordan kvaliteten udvikler sig i Københavns dagtilbud, og hvad det er for strukturer og rammer, der er for kerneopgaven i dagtilbuddene.

Kvalitetsrapporten udgør et redskab i arbejdet med at udvikle kvaliteten af den pædagogiske praksis, og den bidrager til at kvalificere drøftelser og beslutninger på tværs af ledere, medarbejdere, forældre og politikere.

Kvalitetsrapporter for dagtilbud i Københavns Kommune 0-6 år

Kontakt

Fagligt Center i Børne- og Ungdomsforvaltningen