Kvalitetsrapport for sundhedspleje og dagtilbud

Se den seneste kvalitetsrapport, som giver en status på arbejdet med de helt små børn i sundhedsplejen og den pædagogiske kvalitet i dagtilbud i Københavns Kommune.

Københavns Kommune udgiver hvert andet år en rapport om den faglige kvalitet på 0-6 års området, hvor børn og forældre skal møde sundhedspleje og daginstitutioner af høj kvalitet, og som især hjælper dem, som har brug for en ekstra indsats. I rapporten kan du læse om, hvordan kvaliteten udvikler sig og om status på nogle af forvaltningens større indsatser for at sikre kvaliteten.

Kvalitetsrapporten udgør et redskab i arbejdet med at udvikle kvaliteten i sundhedsplejen og dagtilbuddene, og den bidrager til at kvalificere drøftelser og beslutninger på tværs af ledere, medarbejdere, forældre og politikere.

Kvalitetsrapport for sundhedspleje og dagtilbud

Kontakt

Fagligt Center i Børne- og Ungdomsforvaltningen