Parkering af delebiler i København

Københavns Kommune har reserveret et antal offentlige parkeringspladser med fast stamplads til delebiler. I foråret 2023 etablerer vi de første 100 el-delebilspladser - læs mere på denne side.

Spørgsmål og svar om pladser reserveret til delebiler med delebilslicens

Vis alle

Hvilke køretøjer må holde på parkeringspladser reserveret til delebiler?

Pladserne kan alene benyttes af delebiler, som Københavns Kommune har udstedt licens til.  

Med en delebilslicens kan du parkere gratis i betalingsområdet. I rød zone gælder licensen dog ikke fra kl. 10.00-17.00 mandag til fredag. 

Delebiler med fast stamplads (licens) kan ydermere parkere tidsubegrænset i Københavns Kommunes 3 timers tidsbegrænsede zoner.  

Delebiler med fast stamplads fritages ikke for andre lokale restriktioner.

Kriterier for tildeling af licens til delebiler med fast stamplads

Delebilordninger skal virke trængselsreducerende. For at kunne opnå delebillicens til deres køretøjer skal de dokumentere, at følgende gælder for:

Delebilordningen:

 • at klubben er åben overfor nye/flere medlemmer,
 • at klubben har vedtægter, hvor regler for indmeldelse, udmeldelse, forpligtigelser, ansvar, anvendelse af bilparken, betaling, forsikring mv. er beskrevet,
 • at der er tale om et kontraktligt forhold mellem klubben og dens medlemmer. 

Køretøjet:

 • at køretøjet er ejet, leaset eller lejet i klubbens navn,
 • at køretøjet kan benyttes uden indgåelse af nyt. aftaleforhold ved hver brug,
 • at udlån af køretøjet til medlemmer sker mod betaling for brugt tid og kørte kilometer,
 • at køretøjet er erhvervsmæssigt forsikret,
 • at køretøjet efter endt brug returneres af samme bruger, og til det samme sted inden for kommunens grænse, hvorfra bilen blev taget.

Bliv medlem af delebilsforening

Er du interesseret i at blive medlem af en delebilsforening, kan du besøge:

Spørgsmål og svar om el-delebilspladser

Vis alle

Hvornår etableres el-delebilspladserne?

De første 100 el-delebilspladser etableres i løbet af foråret 2023. De øvrige el-delebilspladser skal etableres i perioden 2024-2025.

Hvilke køretøjer må holde på el-delebilspladserne?

El-delebilspladserne må kun anvendes af delebiler på el eller plugin hydrid. Private personer som låner en bil af naboen, deler en bil med en anden familie osv. må ikke anvende el-delebilspladserne.

Det vil sige, at på nuværende tidspunkt må følgende delebilsklubber anvende el-delebilspladserne:

 • GoMore (kun GoMore delebiler - ikke biler, som lånes via GoMore fra en privatperson) 
 • GreenMobility
 • HYRE
 • KINTO
 • LetsGo
 • SHARE NOW

Kommer der ladestandere på el-delebilspladserne?

Nej. De første 100 el-delebilspladser vil blive oprettet uden ladeinfrastruktur. Der er endnu ikke taget stilling til, hvorvidt der skal etableres ladestandere på de øvrige 900 el-delebilspladser.

Læs mere om projektet

Med Budgetaftalen 2023 er der fra politisk hold truffet beslutning om at oprette 1.000 el- delebilspladser i perioden 2023-2025. El-delebilspladserne kan benyttes af el-delebiler med og uden fast stamplads.

I forbindelse med budgetaftalen er der også afsat midler til evaluering af de første 100 el-delebilspladser. Da der er tale om ny skiltning, vil forvaltningen foretage en evaluering af placering og brugeradfærd i løbet af vinter 2023 i samarbejde med delebilspladserne. Denne evaluering skal danne grundlag for det videre arbejde med etablering af el-delebilspladser i Københavns Kommune, samt evt. behov for ladeinfrastruktur på pladserne.

Du kan finde handlingsplanen for delebilisme samt beskrivelse af forvaltningens arbejde med delebilisme på vores hjemmeside. 

Kontakt

Område for Parkering

Postboks 446

1505 København V

Telefontider

Mandag

09:00 - 15:00

Tirsdag

09:00 - 15:00

Onsdag

09:00 - 15:00

Torsdag

09:00 - 15:00

Fredag

09:00 - 15:00