Karriere i Danmark

Selvom du ikke kan få økonomisk hjælp, har du mulighed for at deltage i forskellige kurser og projekter, hvis du ønsker at gøre karriere i Danmark.

Dine muligheder – hvis du har boet i Danmark mindre end tre år

Vis alle

Uddannelses- og karrierevejledning

Her kan du kan få vejledning om:

 • dine uddannelsesmuligheder efter danskuddannelse
 • jobsøgning
 • virksomhedspraktik
 • job med løntilskud.

Vejledningen er kun for borgere, der ikke modtager kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse eller dagpenge, men som har behov for vejledning.

Åben rådgivning

Vejlederen har åben rådgivning på to af sprogcentrene:​

 • Tirsdag, lige uger: UCplus, Drejervej 15, kl. 9.00-15.00
 • Tirsdag, ulige uger: UCplus, International House, Gyldenløvesgade 11, kl. 9.00-17.00
 • Torsdag, lige uger: Studieskolen, Valdemarsgade 16, kl. 9.00-17.00
 • Torsdag, ulige uger: Studieskolen, Valdemarsgade 16, kl. 9.00-15.00

Hvis du vil have mere information eller ønsker vejledning på et af sprogcentrene, kan du kontakte vejleder Ditte på tlf. 21 19 86 65.

Kom i virksomhedspraktik, eller bliv ansat midlertidigt i løntilskud

Virksomhedspraktik

Du har mulighed for at søge et praktikophold i en virksomhed på mellem 4-13 uger. Du får ikke løn under en praktik, men det kan være en god mulighed til at få mere eller ny joberfaring, der kan hjælpe dig videre i job. Derudover får du mulighed for at vise en virksomhed, hvilke kompetencer du har.

Hvis du er selvforsørgende, er det et krav, at jobcentret vurderer, at praktikforløbet vil forbedre dine muligheder for at få et arbejde.

Hvis du er du interesseret i at komme i virksomhedspraktik, er du velkommen til at kontakte Jobcenter København.

Midlertidig ansættelse med løntilskud

En løntilskudsstilling er en tidsbegrænset ansættelse på mellem 4-12 måneder. Løntilskud kan være en god måde at få foden inden for på i en virksomhed.

Lønnen afhænger af, om du bliver ansat i en offentlig eller privat løntilskudsstilling.

 • I det offentlige er lønnen fastsat ved lov. Når du er selvforsørgende, svarer lønnen til 60 % af højeste dagpengesats (80 % hvis du har forsørgelsespligt over for børn).
 • I det private aftales løn og timetal mellem dig og arbejdsgiver. Kommunen betaler en del af lønnen.

Som international borger afhænger din ret til at søge et job med løntilskud af, hvilken type opholdstilladelse du har.

Når du er selvforsørgende, er det et krav, at jobcentret vurderer, at løntilskudsansættelsen vil forbedre dine muligheder for at få et arbejde.

Hvis du er du interesseret i at blive ansat i løntilskudsstilling, er du velkommen til at kontakte Jobcenter København.

Opkvalificerende tilbud, fx hygiejnebevis

Som international borger har du muligvis ret til at søge om opkvalificerende tilbud, fx et hygiejnebevis.

Dine muligheder for opkvalificering kommer an på, hvilken opholdstilladelse du har.

Du kan kontakte Jobcenter København for mere information.

First job Copenhagen: Karriere- og rådgivningsforløb for højtuddannede udlændinge

"First Job Copenhagen" er et kompetence- og karrierevejledningsforløb for højtuddannede udlændinge, der har behov for at forbedre deres muligheder på det danske arbejdsmarked.

Vi har fokus på at ændre deltagernes selvopfattelse, så deltagerne ser sig selv som velkvalificerede, professionelle kandidater med særlige kompetencer.

I den proces kommer vi omkring

 • Dansk arbejdskultur
 • Kompetenceafklaring
 • Networking
 • LinkedIn-profiler
 • Præsentationsteknik
 • Rammerne for en jobsamtale
 • Det gode CV og den rammende ansøgning
 • Individuel karrieresamtale efter behov og vurdering.

Sådan foregår kurset

Kurset er et introforløb på 5 dage på engelsk. Du kan se startdatoer og kontaktoplysninger på international.kk.dk.

For at få plads på kurset, skal du være udlænding, højtuddannet, ikke modtage kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse eller dagpenge og være bosiddende i Københavns Kommune.

Greater Copenhagen Career Program: For internationale studerende

"Greater Copenhagen Career Program" er for internationale studerende, der er i gang med, eller som nyligt er dimitteret fra et fuldtidsstudie i Danmark.

Programmet er et 6-måneders kombineret mentor- og jobsøgningsforløb og indeholder en række engelsksprogede jobsøgningsarrangementer og en personlig mentor til hver deltager.

Mentoren arbejder typisk inden for den studerendes fagområde og kan derfor vejlede den studerende i forhold til jobsøgning inden for sit fag i Danmark.

Copenhagen Career Program: For medfølgende ægtefæller

"Copenhagen Career Program" er for ægtefæller, der bor i hovedstadsområdet og er gift/kæreste/partner med en international borger, der arbejder eller studerer i Danmark.

Medfølgende ægtefæller kan deltage i

 • Jobsøgningsarrangementer med fokus på karriere og jobsøgning i Danmark
 • Jobsøgningskursus.

Hvis du vil deltage

Så skal du registrere dig på Copenhagen Career Programs hjemmeside.

Head Start: Karriereprogram for internationale studerende tidligt i deres uddannelse

”Head Start” er et program for internationale universitetsstuderende i det første år af deres bachelor- eller masteruddannelse.

Programmet er et 2-dages forløb, der har til formål at forberede internationale studerende i Danmark på at skabe kontakt med danske virksomheder for at finde deres første studiejob/praktik.

Ifølge undersøgelser fra Uddannelses- og Forskningsministeriet øger et studiejob chancerne for at få et fuldtidsjob efter endt uddannelse.

I løbet af de 2 dage kommer de studerende igennem:

 • Networking
 • LinkedIn-profiler
 • Præsentationsteknik - hvordan kontaktes virksomhederne, og hvordan præsenterer man sig selv professionelt
 • Det gode CV og den målrettede ansøgning
 • Jobsøgning
 • Individuel karrieresamtale.

Sådan foregår kurset

Kurset er et forløb på 2 dage holdt på engelsk. Startdatoer og kontaktoplysninger kan findes på Head Starts hjemmeside.

Get Startet – jobsøgningskursus for udlændinge uden høj uddannelse

'Get Startet' er et 1-dags jobsøgningskursus, som er målrettet udlændige, der ikke har en høj uddannelse.

På kurset gennemgår vi cv og ansøgninger. Deltagerne vil også blive præsenteret aktuelle ledige stillinger.

Læs mere om kurset her

Lær dansk: Begynd på danskuddannelse

Jobcenter København (integration)

Gammel Køge Landevej 43

2500 Valby

Åbningstider

Mandag

08:30 - 16:00

Tirsdag

08:30 - 16:00

Onsdag

08:30 - 16:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 14:00

Telefontider

Mandag

08:30 - 16:00

Tirsdag

08:30 - 16:00

Onsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 16:00

Fredag

08:30 - 15:00