Karriere i Danmark

Selvom du ikke kan få økonomisk hjælp, har du mulighed for at deltage i forskellige kurser og projekter, hvis du ønsker at gøre karriere i Danmark.

Information in English

As an international citizen, you can receive help searching for a job in Denmark or assistance with paperwork and practicalities. Visit the following sites for more information.

Dine muligheder – hvis du har boet i Danmark mindre end tre år

Vis alle

Uddannelses- og karrierevejledning

Her kan du kan få vejledning om:

  • dine uddannelsesmuligheder efter danskuddannelse
  • jobsøgning
  • virksomhedspraktik
  • job med løntilskud.

Vejledningen er kun for borgere, der ikke modtager kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse eller dagpenge, men som har behov for vejledning.

Åben rådgivning

Vejlederen har åben rådgivning på to af sprogcentrene:​

  • Tirsdag, lige uger: UCplus, Drejervej 15, kl. 9.00-15.00
  • Tirsdag, ulige uger: UCplus, International House, Gyldenløvesgade 11, kl. 9.00-17.00
  • Torsdag, lige uger: Studieskolen, Valdemarsgade 16, kl. 9.00-17.00
  • Torsdag, ulige uger: Studieskolen, Valdemarsgade 16, kl. 9.00-15.00

Hvis du vil have mere information eller ønsker vejledning på et af sprogcentrene, kan du kontakte vejleder Ditte på tlf. 21 19 86 65.

Kom i virksomhedspraktik, eller bliv ansat midlertidigt i løntilskud

Virksomhedspraktik

Du har mulighed for at søge et praktikophold i en virksomhed på mellem 4-13 uger. Du får ikke løn under en praktik, men det kan være en god mulighed til at få mere eller ny joberfaring, der kan hjælpe dig videre i job. Derudover får du mulighed for at vise en virksomhed, hvilke kompetencer du har.

Hvis du er selvforsørgende, er det et krav, at jobcentret vurderer, at praktikforløbet vil forbedre dine muligheder for at få et arbejde.

Hvis du er du interesseret i at komme i virksomhedspraktik, er du velkommen til at kontakte Jobcenter København.

Midlertidig ansættelse med løntilskud

En løntilskudsstilling er en tidsbegrænset ansættelse på mellem 4-12 måneder. Løntilskud kan være en god måde at få foden inden for på i en virksomhed.

Lønnen afhænger af, om du bliver ansat i en offentlig eller privat løntilskudsstilling.

  • I det offentlige er lønnen fastsat ved lov. Når du er selvforsørgende, svarer lønnen til 60 % af højeste dagpengesats (80 % hvis du har forsørgelsespligt over for børn).
  • I det private aftales løn og timetal mellem dig og arbejdsgiver. Kommunen betaler en del af lønnen.

Som international borger afhænger din ret til at søge et job med løntilskud af, hvilken type opholdstilladelse du har.

Når du er selvforsørgende, er det et krav, at jobcentret vurderer, at løntilskudsansættelsen vil forbedre dine muligheder for at få et arbejde.

Hvis du er du interesseret i at blive ansat i løntilskudsstilling, er du velkommen til at kontakte Jobcenter København.

Opkvalificerende tilbud, fx hygiejnebevis

Som international borger har du muligvis ret til at søge om opkvalificerende tilbud, fx et hygiejnebevis.

Dine muligheder for opkvalificering kommer an på, hvilken opholdstilladelse du har.

Du kan kontakte Jobcenter København for mere information.

Lær dansk: Begynd på danskuddannelse

Kontakt

Jobcenter København – Sprog og Integration

Emdrupvej 72

2400 København NV

Åbningstider

Mandag

08:30 - 15:30

Tirsdag

08:30 - 15:30

Onsdag

08:30 - 15:30

Torsdag

08:30 - 15:30

Fredag

08:30 - 13:00

Telefontider

Mandag

08:30 - 15:30

Tirsdag

08:30 - 15:30

Onsdag

08:30 - 15:30

Torsdag

08:30 - 15:30

Fredag

08:30 - 13:00