Integrationsgrunduddannelse (igu)

Integrationsgrunduddannelse (igu) er for dig, som er flygtning eller familiesammenført til en flygtning.

Hvad er integrationsgrunduddannelse (igu)?

Integrationsgrunduddannelse (igu) er for dig, som er flygtning eller familiesammenført til en flygtning, er mellem 18 og 50 år og har haft ophold i Danmark i under 20 år. Det er en særlig ordning, som giver dig mulighed for at få arbejdserfaring og opkvalificering til at blive en del af det danske arbejdsmarked. Bemærk at igu-uddannelsen også er en mulighed for dig der er ukrainsk flygtning. 

Et igu-forløb varer to år og består af en ansættelse i en lønnet praktikstilling hos en virksomhed kombineret med 23 ugers skoleundervisning inden for de områder, som giver mening for dig.

Hvordan er min økonomi, mens jeg tager en igu?

Under praktikdelen får du løn fra virksomheden. Som udgangspunkt vil du blive aflønnet efter de lønsatser, der gælder for erhvervsgrunduddannelsen på det pågældende faglige overenskomstområde. 

I de perioder af igu-forløbet, hvor du deltager i den aftalte skoleundervisning, kan du modtage en uddannelsesgodtgørelse fra kommunen.

Du kan også få en befordringsgodtgørelse. En befordringsgodtgørelse kan dække nogle af dine transportomkostninger fra din bopæl til din uddannelse. 

Du ansøger både om uddannelsesgodtgørelse og befordringsgodtgørelse ved at udfylde nedenstående blanket.

Vigtigt: Du skal indgive en ansøgning, for hver måned du har modtaget skoleundervisning.

Ansøgningsblanket om uddannelsesgodtgørelse og befordringsgodtgørelse

Sådan sender du ansøgningsblanketten retur

Vis alle

Digitalt

Når du sender os ansøgningsblanketten, skal du huske også at medsende dokumentation, fx undervisningsplan eller dokumentation fra uddannelsesstedet.

Send blanketten, dokumentation og undervisningsplan til os via Digital Post. Du finder linket nederst på siden under "Kontakt".

Med posten

Når du sender os ansøgningsblanketten, skal du huske også at medsende dokumentation, fx undervisningsplan eller dokumentation fra uddannelsesstedet.

Send blanketten, dokumentation og undervisningsplan til os på Ydelsesservice København, Postboks 210, 1502 København V.

Kontakt

Jobcenter København – Sprog og Integration

Emdrupvej 72

2400 København NV

Åbningstider

Mandag

08:30 - 15:30

Tirsdag

08:30 - 15:30

Onsdag

08:30 - 15:30

Torsdag

08:30 - 15:30

Fredag

08:30 - 13:00

Telefontider

Mandag

08:30 - 15:30

Tirsdag

08:30 - 15:30

Onsdag

08:30 - 15:30

Torsdag

08:30 - 15:30

Fredag

08:30 - 13:00

Hvis du bliver syg

Er du blevet syg og dermed forhindret i at møde til vores aftale, skal du ringe til os. 

Telefonerne åbner kl. 08:00 for sygemelding alle hverdage