Dokumentationsoverblik

Se, hvilke dokumenter du skal vedlægge i din ansøgning om kontanthjælp eller anden økonomisk hjælp.

Når du skal søge om økonomisk hjælp, er der ofte mange dokumenter, du skal sende med din ansøgning. For at hjælpe dig på vej har vi lavet dette overblik, der viser de dokumenter, som vi typisk skal bruge, når vi behandler ansøgninger.

Har du brug for hjælp?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du bliver i tvivl om, hvilke dokumenter du skal vedlægge i din ansøgning.

Hvorfor søger du om økonomisk hjælp?

Vis alle

Jeg søger økonomisk hjælp, fordi jeg er stoppet med at arbejde

Hvilken dokumentation skal jeg vedlægge?

 1.  Dokumentation for ophørt arbejde (det kan fx være en opsigelse, en fyreseddel eller kontrakt. Her skal det fremgå, hvornår du er stoppet med at arbejde, og hvorfor du er stoppet med at arbejde).
 2. Lønsedler for de sidste 3 måneder.

Hvor finder jeg denne dokumentation?

 1. Kontakt din tidligere arbejdsgiver, hvis du ikke længere har din opsigelse/ikke har fået en skriftlig opsigelse.
 2. Hvis du har Digital Post, kan du finde dine lønsedler på borger.dk.

Jeg søger økonomisk hjælp, fordi jeg er blevet færdiguddannet eller har taget orlov fra min uddannelse

Hvilken dokumentation skal jeg vedlægge? 

 1. Dokumentation for afbrudt/afsluttet uddannelse eller godkendelse af orlov (det kan fx være et kvittering for stop af uddannelse, eksamensbevis eller en forhåndsgodkendelse fra din uddannelse eller en kvittering for godkendelse af orlov).
 2. SU-oversigt, hvor vi kan se, at din SU og evt. SU-lån er stoppet.
 3. Hvis du har haft et studiejob ved siden af din uddannelse, skal du vedlægge lønsedler for de sidste 3 måneder.

Hvor finder jeg denne dokumentation?

 1. Kontakt dit studiested for at få en skriftlig udmeldelse.
 2. www.su.dk.
 3. Hvis du har Digital Post, kan du finde dine lønsedler på borger.dk.

Jeg søger økonomisk hjælp, fordi jeg har opbrugt min ret til dagpenge/sygedagpenge

Hvilken dokumentation skal jeg vedlægge? 

 1. Dokumentation for ophørt understøttelse fra a-kasse eller sygedagpenge (det kan fx være en afgørelse fra din a-kasse).

Hvor finder jeg denne dokumentation?

 1. Hos din a-kasse.

 

Jeg søger økonomisk hjælp, fordi jeg har lukket min selvstændige virksomhed

Hvilken dokumentation skal jeg vedlægge? 

 1. Dokumentation for nedlagt CVR-nummer.
 2. Et afsluttende regnskab.
 3. Evt. opsigelse af lejede lokaler.

Hvor finder jeg denne dokumentation?

 1. Hos Erhvervsstyrelsen på www.virk.dk.
 2. Fra din virksomheds regnskab.
 3. Opsigelse fra udlejer.

Jeg søger økonomisk hjælp af andre årsager end ovenstående

Hvilken dokumentation skal jeg vedlægge?

 1. Dokumentation på, hvad du har levet af frem til nu (det kan fx være, at du har lånt penge, er blevet forsørget af din familie eller har levet af din formue).

Hvor finder jeg denne dokumentation?

 1. Det kan være en udtalelse fra vedkommende, du har lånt penge fra. Du kan også tage skærmbilleder af de pengeoverførsler, du har fået i din netbank.

Oplysninger om dig

Vis alle

Jeg er gift eller i et registreret partnerskab

Hvilken dokumentation skal jeg vedlægge?

 1. Din ægtefælles/registrerede partners lønsedler fra de sidste tre måneder.
 2. Din ægtefælles/registrerede partners kontooversigt fra dags dato.
 3. Din ægtefælles/registrerede partners kontoudtog for de sidste tre måneder for alle konti.

Hvor finder jeg denne dokumentation?

 1. Din ægtefælle/registrerede partner kan finde sine lønsedler på borger.dk.
 2. Din ægtefælle/registrerede partner skal kontakte sin bank for at få dokumentation på kontooversigten. Ofte kalder bankerne dette for et ”engagementoverblik”.
 3. Din ægtefælle/registrerede partner kan lave et udskrift af sine kontoudtog i sin netbank.

Jeg har børn under 18 år

Hvilken dokumentation skal jeg vedlægge?

 1. Hvis du har en 7/7-deleordning med barnets anden forælder, skal du orientere os om dette.

Hvor finder jeg denne dokumentation?

 1. En udtalelse fra barnets anden forælder om ordningen.

Jeg har en erhvervsgrunduddannelse eller en videregående uddannelse, dvs. en kompetencegivende uddannelse

Hvilken dokumentation skal jeg vedlægge?

 1. Dokumentation for kompetencegivende uddannelse, fx erhvervsgrunduddannelse eller en videregående uddannelse (det kan fx være eksamensbevis for bestået uddannelse).

Hvor finder jeg denne dokumentation?

 1. Kontakt dit uddannelsessted for at få dit eksamensbevis.

Jeg bor til leje

Hvilken dokumentation skal jeg vedlægge?

 1. Lejekontrakt eller huslejeopkrævning.
 2. Dokumentation på el- og gasudgifter.

Hvor finder jeg denne dokumentation?

 1. Din seneste betalingsoversigt (udgifterne skal fremgå) eller en kopi af din lejekontrakt.
 2. Din seneste årsopgørelse fra din el-/gasleverandør.

Jeg bor i en andelsbolig, jeg ejer

Hvilken dokumentation skal jeg vedlægge?

 1. Boligafgift.
 2. Andelsbevis.
 3. Dokumentation for ejendommens aktuelle værdi.
 4.  Dokumentation for betalte regninger, ift. vand, varme, el, gas.

Hvor finder jeg denne dokumentation?

 1. Din seneste betalingsoversigt (udgifterne skal fremgå).
 2. Det originale andelsbevis.
 3. Denne dokumentation kan du finde ved at vedlægge referatet fra den seneste generalforsamling i din andelsforening.
 4. Din seneste årsopgørelse fra din el-/gasleverandør.

Jeg bor i en ejerbolig, jeg ejer

Hvilken dokumentation skal jeg vedlægge?

 1. Dokumentation for betalt ejendomsskat.
 2. Dokumentation for betalt ejendomsværdiskat.
 3. Dokumentation for betalte regninger, ift. vand, varme, el, gas.
 4. Gæld i din ejendom.
 5. Evt. dokumentation for betalt medlemskab til grundejerforening.
 6. Evt. dokumentation betalte fællesudgifter.

Hvor finder jeg denne dokumentation?

 1. Din årsopgørelsen fra Skattestyrelsen.
 2. Din årsopgørelsen fra Skattestyrelsen.
 3. Din seneste årsopgørelse fra din el-/gasleverandør
 4. Dokumentation på gæld i boligen er et kontoudtog af dit boliglån hos din bank.

Jeg er ikke dansk statsborger

Hvilken dokumentation skal jeg vedlægge?

 1. Din opholdstilladelse eller arbejdstilladelse.

Hvor finder jeg denne dokumentation?

 1. EU-borgere: Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Ikke-EU-borgere (undtagen Norge og Schweiz): Udlændingestyrelsen.

Jeg har ikke opholdt mig i Danmark de sidste 9 år ud af 10 år

Hvilken dokumentation skal jeg vedlægge?

 1. Dokumentation for ophold i udlandet (det kan fx være kopi af dit pas, indskrivning på uddannelse i udlandet, kvittering for betaling af husleje/lejekontrakt i udlandet, dokumentation for rejseudgifter).
 2. Hvis du har bestået en uddannelse i Danmark (grundskolen, ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse), skal du vedlægge dokumentation for dette.

Hvor finder jeg denne dokumentation?

 1. Fly-, tog-, bus- eller færgebilletter. Kontakt evt. det selskab, du har rejst med, hvis du ikke længere har billetterne.

Oplysninger om din formue

Vis alle

Dette skal altid vedhæftes: Bankoplysninger og pension

Hvilken dokumentation skal jeg vedlægge?

 1. Kontoudtog for de sidste 3 måneder for alle dine konti.
 2. Kontooversigt.
 3. Dokumentation for pensionsopsparing og/eller kapitalpension (hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har en pension, kan du tjekke det på pensioninfo.dk).

Hvor finder jeg denne dokumentation?

 1. Du kan tage et skærmbillede af din netbank. Kontonummer og saldo på ansøgningstidspunktet skal fremgå af dokumentationen. Dokumentationen skal være i PDF-fil eller andet ikke-rediger-bart format. En Excel-fil er altså ikke fyldestgørende dokumentation.
 2. Du skal kontakte din bank for at få dokumentation på din kontooversigt. Ofte kalder bankerne dette for et ”engagementoverblik”. Dokumentationen skal være i PDF-fil eller andet ikke-rediger-bart format. En Excel-fil er altså ikke fyldestgørende dokumentation.
 3.  Du kan finde dokumentation på din pension på pensionsinfo.dk.

Jeg ejer sommerhus, kolonihave eller en bolig i udlandet

Hvilken dokumentation skal jeg vedlægge?

 1. Gæld i sommerhus, kolonihave, bolig i udlandet.
 2. Hvis du ejer en bolig i udlandet, skal du også oplyse os om, hvad formålet med denne bolig er.

Hvor finder jeg denne dokumentation?

 1. Kontoudtog for dit boliglån, hvor den aktuelle gæld fremgår.
 2. En udtalelse fra dig om, hvad formålet med boligen er. Hvis du udlejer din bolig i udlandet, skal du desuden indsende dokumentation på din lejeindtægt.

Jeg ejer bil, båd, motorcykel eller campingvogn

Hvilken dokumentation skal jeg vedlægge?

 1. Værdi af din bil, båd, motorcykel, campingvogn.
 2. Gæld i din bil, båd, motorcykel, campingvogn.

Hvor finder jeg denne dokumentation?

 1. Du skal få en autoriseret forhandler til at vurdere, hvad den aktuelle værdi er, og så skal du sende dokumentation på denne vurdering.
 2. Oversigt over dit lån til din bil, båd, motorcykel, campingvogn med aktuelle gæld.

Jeg ejer værdipapirer, fx aktier og obligationer

Hvilken dokumentation skal jeg vedlægge?

 1. Dokumentation for værdipapirer (det kan fx være aktier, obligationer, investeringsforeninger).

Hvor finder jeg denne dokumentation?

 1. Du skal fremsende din depotoversigt, hvor værdien fremgår.

Jeg har en børneopsparing (kun til dig, ikke til dine børn)

Hvilken dokumentation skal jeg vedlægge?

 1. Dokumentation på, hvornår du kan hæve pengene på din børneopsparing.

Hvor finder jeg denne dokumentation?

 1. Dokument eller udtalelse fra din bank med datoen for, hvornår opsparingen frigives.

Kontakt

Ydelsesservice København

Telefontider

Mandag

10:00 - 12:00

Tirsdag

10:00 - 12:00

Onsdag

10:00 - 12:00

Torsdag

10:00 - 12:00

Fredag

10:00 - 12:00

Postadresse

Postboks 210

1502 København V