Inflationshjælp til udsatte børnefamilier

Har du børn under 15 år, og modtager du offentlig forsørgelse, så kan du muligvis få inflationshjælp.

Hvem kan få inflationshjælp?

Du kan få inflationshjælp, hvis for januar måned 2023 modtog:  

  • Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse
  • Overgangsydelse
  • Uddannelseshjælp
  • Kontanthjælp
  • Ressourceforløbsydelse 

Derudover er det et krav, at du i januar måned forsørgede et hjemmeboende barn under 15 år i hjemmet.

Hvis dit barn ikke er registreret i CPR på din bopæl den 31. januar 2023, kan du ikke få inflationshjælp.

Sådan får du inflationshjælp

Hvis du er berettiget til inflationshjælp, skal du ikke gøre noget aktivt for at få ydelsen.

Inflationshjælpen udbetales automatisk over 2 gange:

  • Den 30.  juni 2023
  • Den 9. august 2023 - du vil modtage et brev herom

Hvad gør du, hvis du ikke fået inflationshjælp?

Hvis du mener, at du opfylder betingelserne for at få inflationshjælp, men ikke har fået udbetalt hjælpen i slutningen af juni, så kan du skrive eller ringe til os i Ydelsesservice, så kigger vi på din sag.

Du skal være opmærksom på, at du skal give os besked om, at du søger inflationshjælp inden den 31. november 2023

Kontakt

Ydelsesservice København

Telefontider

Mandag

10:00 - 12:00

Tirsdag

10:00 - 12:00

Torsdag

10:00 - 12:00

Fredag

10:00 - 12:00

OBS: 

Der er ukket for telefonen hver onsdag i uge 26-32.

 

Postadresse

Postboks 210

1502 København V