Tilskud til halv friplads

I kan søge om et behandlingsmæssigt fripladstilskud til dag- og fritidstilbud, hvis jeres barn har en betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Sådan søger I

I kan enten søge pr. mail eller ved at sende jeres ansøgning med posten. Læs her, hvordan I gør, og hvad I skal huske.

Ansøgningen skal indeholde:

 • Barnets navn og cpr-nummer.
 • Dag- eller fritidstilbuddets navn. Der kan ikke bevilges til klubtilbud ifølge lovgivningen.
 • Hvornår barnet er startet eller starter i tilbuddet, hvis barnet er tildelt støttetimer i en almen daginstitution.
 • Omfanget af støttetimer pr. uge i dagtilbuddet. Dette er ikke aktuelt, hvis jeres barn er i en basisgruppe eller Specialinstitution. Husk dokumentation for omfanget af støttetimer.
 • Beskrivelse af funktionsnedsættelsen eller diagnosen og dokumentation herfor. Kriteriet for tilskud er, at barnet har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og har ophold i daginstitution af behandlingsmæssige grunde.
  - Dokumentation for funktionsnedsættelsen eller diagnosen, fx fra læge, statusattest mm.
  - I skal ikke indsende dokumentation, hvis barnet er tilknyttet en basisplads eller specialinstitution, medmindre I søger om friplads med tilbagevirkende kraft i en almen institution. 
 • Hvis fripladsen søges til en almen institution, skal I vedlægge dokumentation for, at barnet har ophold i daginstitutionen af behandlingsmæssig grund. Dette kan være i form af en udtalelse. 
 • I kan være berettiget til tilskud med tilbagevirkende kraft på max. 3 år. I så fald skal I vedlægge dokumentation for, at barnet har haft ophold i daginstitutionen af behandlingsmæssig grund. I skal vedhæfte dokumentation fra alle tidligere institutioner.
 • Svar på, om I tidligere har søgt om økonomisk friplads.

Vær opmærksom på, at I skal sende ansøgningen enten med posten eller via sikker mail, da ansøgningen indeholder personfølsomme oplysninger. 

Spørgsmål og svar om tilskud til halv friplads

Vis alle

Hvad siger loven?

Dagtilbudslovens paragraf 43 og 63 beskriver de lovmæssige rammer for fripladstilskud.

I Københavns Kommune er det Borgercenter Handicap, der behandler ansøgninger om fripladstilskud.

Læs Dagtilbudslovens paragraf 43 på retsinformation.dk

Læs Dagtilbudslovens paragraf 63 på retsinformation.dk

Hvornår får vi tilskuddet fra?

Får I bevilget et tilskud, gælder det fra den dato, jeres barn er startet i tilbuddet. I praksis betyder det for langt de fleste, at man får tilskuddet med tilbagevirkende kraft.

Hvor længe gælder fripladstilskuddet?

Fripladstilskuddet varer så længe, det er bevilget. Tilskuddet stopper dog, når jeres barn bliver meldt ud af et dagtilbud. Hvis I flytter fra kommunen, stopper fripladstilskuddet i forbindelse med fraflytningen, selv om I har valgt, at jeres barn skal beholde pladsen i Københavns Kommune.

I skal henvende jer til jeres nye bopælskommune og søge om fripladstilskud til pladsen.

Hvordan klager jeg over afgørelsen?

Du kan klage, hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse. Du skal aflevere din klage til det kontor, som har behandlet din ansøgning. Du skal sende klagen inden for 4 uger, efter du har fået vores afgørelse.

Hvis vi fastholder afslaget, bliver din klage automatisk sendt videre til Ankestyrelsen, som behandler din klage.

Læs hvordan du klager over en afgørelse

Før du ansøger, kan du få råd og vejledning hos Borgercenter Handicap

Borgercenter Handicap

Borups Allé 43

2200 København N

Åbningstider

Mandag 09:00 - 12:00

Tirsdag 09:00 - 12:00

Onsdag 09:00 -12:00

Torsdag 13:00-16:00

Fredag 09:00-12:00

Sagsbehandlingsfrist

8 uger

Fripladstilskuddet udgør 50 procent af forældrebetalingen til tilbuddet.