Orlov til nære pårørende med handicap eller alvorlig sygdom

Du har mulighed for orlov fra dit arbejde, hvis du ønsker at passe en nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom. I pasningsperioden kan du få støtte fra kommunen i op til seks måneder.

Du har mulighed for orlov fra dit arbejde, hvis du ønsker at passe en nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom. I pasningsperioden kan du få støtte fra kommunen i op til seks måneder. 

Har du tilknytning til arbejdsmarkedet, kan du blive ansat af kommunen til at passe en nærtstående med et betydeligt og varigt handicap eller en langvarig eller uhelbredelig sygdom i hjemmet. Du har ret til orlov fra dit arbejde i perioden. 

Ordningen er for dig, der varetager pleje- og omsorgsopgaver over for en nærtstående, som har et omfang, som ikke kan forenes med et erhvervsarbejde. 

Det kan også være for dig, der passer en nærtstående, mens kommunen vurderer, hvordan hjælpebehovet bedst kan tilrettelægges fremover. 

Ansøg om pasning af nærtstående person under 65 år

Du skal udfylde ansøgningsskemaet og sende det med sikker post til Borgercenter Handicap.

Ansøg om pasning af nærtstående person på 65 år eller ældre

Vil du vide mere om orlov og pasning af nærtstående?

Borgercenter Handicap

Borups Allé 43

København N

Åbningstider

Mandag 09:00 - 12:00

Tirsdag 09:00 - 12:00

Onsdag 09:00 -12:00

Torsdag 13:00-16:00

Fredag 09:00-12:00

Tilskudstype

 

Lønnen, der reguleres årligt, udgør 26.018 kr. om måneden (2024).