Søg

Orlov til nære pårørende med handicap eller alvorlig sygdom

Du har mulighed for orlov fra dit arbejde, hvis du ønsker at passe en nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom. I pasningsperioden kan du få støtte fra kommunen i op til seks måneder.

En person med tilknytning til arbejdsmarkedet kan blive ansat af kommunen til at passe en nærtstående med et betydeligt og varigt handicap eller en langvarig eller uhelbredelig sygdom i hjemmet. Personen har ret til orlov fra sit arbejde i perioden.

Formålet med en sådan ordning kan være at varetage pleje- og omsorgsopgaver over for en nærtstående, som har et omfang, som ikke kan forenes med et erhvervsarbejde.

Formålet kan også være at passe den nærtstående, mens kommunen vurderer, hvordan hjælpebehovet bedst kan tilrettelægges fremover.

Vil du vide mere om orlov og pasning af nærtstående?

Borgercenter Handicap

Borups Allé 43

København N

Åbningstider

Mandag 09:00 - 15:00

Tirsdag 09:00 - 15:00

Onsdag 09:00 - 15:00

Torsdag 13:00 - 17:00

Fredag 09:00 - 13:00

Sagsbehandlingsfrist

Omgående

Tilskudstype:

Lønnen, der reguleres årligt, udgør 24.406 kr. om måneden (2022).