Søg

Personlig hjælp, omsorg og pleje til børn og unge

Som forældre til et barn med handicap har I mulighed for at søge personlig hjælp, omsorg og pleje til jeres barn.

Hvis I vil søge om personlig hjælp, omsorg og pleje, skal I kontakte Borgercenter Handicap

Hvis jeres barn endnu ikke er tilknyttet Borgercenter Handicap, kan I kontakte os på vores hovednummer og mailadresse. Hvis jeres barn allerede er tilknyttet Borgercenter Handicap, kan I kontakte jeres faste sagsbehandler.

Vi vil give jer råd og vejledning om personlig hjælp, omsorg og pleje, og herefter vil I blive kontaktet af Hjemmeplejen, som vil besøge jer for at lave en konkret, individuel vurdering af jeres behov for personlig hjælp, omsorg og pleje til jeres barn.

Personlig hjælp, omsorg og pleje til børn og unge (0-18 år) angår personlig og praktisk hjælp og støtte til bl.a.

  • Personlig hygiejne
  • Af- og påklædning
  • Forflytninger
  • Rengøring
  • Madlavning

Spørgsmål og svar om ansøgning om personlig hjælp, omsorg og pleje til børn og unge

Hvem kan søge?

Personlig hjælp, omsorg og pleje til børn og unge dækker som udgangspunkt fra 0-18 år.

Alle kan søge, men det bevilges almindeligvis ikke til helt små børn, der i forvejen er afhængig af forældrene, og hvor hjælp, omsorg og pleje kan anses som en almindelig forældreopgave.

Det vil dog altid bero på en konkret, individuel vurdering.

Kan vi selv vælge, hvem der skal udføre opgaven?

Nej, Københavns Kommune har indgået aftale med bestemte leverandører, som er dem, der leverer hjælpen.

Hvor mange timers hjælp, omsorg og pleje kan vi få?

Det afhænger helt af behovet og kan variere meget. Det beror på en konkret, individuel vurdering.

Hvad sker der, når barnet fylder 18 år?

Skal man så søge om personlig hjælp, pleje og omsorg på ny?

Når man fylder 18 år, skal man i princippet søge på ny, fordi opgaven overgår til Hjemmeplejevisitationen. Din faste sagsbehandler vil dog give dig råd og vejledning om, hvad du skal og kan gøre.

Læs mere om personlig hjælp og pleje for voksne
 

Hvad siger loven?

Servicelovens paragraf 83, stk. 1-2 jf. paragraf 44, beskriver de lovmæssige rammer for personlig hjælp, omsorg og pleje til børn og unge:

Ӥ 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde

1) personlig hjælp og pleje,

2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og

3) madservice.

Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver.

Stk. 3. Forud for vurderingen af behovet for hjælp efter stk. 1 skal kommunalbestyrelsen vurdere, om et tilbud efter § 83 a vil kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter stk. 1.

Stk. 4. Tilbud om hjælp efter stk. 1 skal bidrage dels til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder, dels til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte individuelle mål for hjælp efter stk. 1 til den enkelte modtager af hjælpen. Hjælpen skal løbende tilpasses modtagerens behov.”

”§ 44. Bestemmelserne i § 83, § 84, stk. 1, og § 86, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse vedrørende børn, der har behov herfor.”

Kontakt

Borgercenter Handicap

Borups Allé 43

2200 København N

Åbningstider

Mandag 09:00 - 15:00

Tirsdag 09:00 - 15:00

Onsdag 09:00 - 15:00

Torsdag 13:00 - 17:00

Fredag 09:00 - 13:00