Søg

Kontaktperson til unge med handicap

Hvis du er ung med autisme eller anden funktionsnedsættelse og har brug for støtte til at håndtere konkrete udfordringer i din hverdag, kan et forløb med en kontaktperson være en mulighed.

Hvordan søger jeg om en kontaktperson?

Det er sagsbehandlerne i Borgercenter Handicap, der indstiller til en kontaktperson. For at kunne få et forløb med en kontaktperson, skal der først udarbejdes en børnefaglig undersøgelse (efter § 50 i serviceloven). Undersøgelsen skal sikre, at du får den støtte, der er brug for. Der skal også laves en handleplan med dine konkrete mål, der skal være med til at løse de udfordringer, du oplever. Læs mere om børnefaglig undersøgelse her.

Hvis du ønsker at høre om dine muligheder, så kan du (evt. med hjælp fra dine forældre) tage kontakt til din sagsbehandler eller ringe til Borgercenter Handicap.

Børn og unge op til 18 år med en varig funktionsnedsættelse kan få tilbudt en fast kontaktperson fra Familiehuset, hvis sagsbehandlerne vurderer, at det kan være en hjælp.

Kontaktpersonens opgave er at støtte dig i den sociale udvikling og på det nære personlige plan. Det kan være, at du har brug for hjælp og støtte til specifikke udfordringer, der kan være svære at tale med dine forældre eller andre voksne om.

Måske kender du til at:  

  • Have svært ved at skabe kontakt til andre unge
  • Have konflikter med dine forældre og søskende  
  • Mangler en voksen at tale med, der ikke er mor eller far, om de ting der er svære
  • Have brug for hjælp til afklaring af uddannelse eller finde et fritidsjob
  • Have brug for hjælp til at finde relevante fritidsaktiviteter
  • Have brug for hjælp og støtte til at komme i egen lejlighed

En kontaktperson kan sammen med dig arbejde på nogle konkrete mål i netop dit liv og være en fortrolig sparringspartner, når hverdagen er vanskelig.

Hvem kan få en kontaktperson? 

Målgruppen for et forløb med en kontaktperson er unge med autisme eller anden funktionsnedsættelse fra ca. 12 år til 18. Du skal have behov for støtte i forbindelse med konkrete problemstillinger og lyst til at samarbejde med din kontaktperson om dine mål. I særlige tilfælde kan man få en kontaktperson, hvis man er over 18 år og bevilget efterværn – altså en forlængelse af støtten. 

Hvordan foregår det?

Et forløb med en kontaktperson skræddersyes, så det passer lige præcis til dine behov. Kontaktpersoner kan enten mødes med dig hjemme eller i Familiehuset på Østerbro eller et helt tredje sted, som I selv vælger.  

Når et forløb med en kontaktperson starter, så fastsætter du sammen med din sagsbehandler, kontaktperson og evt. dine forældre konkrete mål for forløbet. Hvor meget tid og hvor ofte du og din kontaktperson skal mødes vil afhænge af, hvilke mål I skal arbejde med. Det kan være I mødes en fast dag om ugen i nogle perioder eller kan nøjes med telefonisk kontakt i andre.

En kontaktperson kan også hjælpe dig med at deltage i møder med fx skole, uddannelsesvejledere, jobcenter og lignende. 

Efter tre måneder med din kontaktperson skal der holdes et opfølgningsmøde. Her skal du, din kontaktperson og sagsbehandler sammen tale om, hvor langt du er nået i forhold til dine mål. Hvis du er nået i mål, kan forløbet afsluttes. I nogle tilfælde er der behov for at arbejde videre eller ændre målene. Herefter vil der blive holdt opfølgningsmøder ca. hver sjette måned, indtil forløbet afsluttes.

Kontakt

Borgercenter Handicap

Borups Allé 43

2200 København N

Åbningstider

Mandag 09:00 - 15:00

Tirsdag 09:00 - 15:00

Onsdag 09:00 - 15:00

Torsdag 13:00 - 17:00

Fredag 09:00 - 13:00