Søg

Hjemmebaseret indsats

Familier med brug for særlig hjælp og støtte i relation til et barn eller en ung med varig funktionsnedsættelse, kan få bevilget et intensivt forløb med familiebehandling og pædagogisk støtte. Det forgår primært hjemme hos jer selv.

En hjemmebaseret indsats er et intensivt, fleksibelt forløb, der tilpasses til den enkelte familie, og hvor der arbejdes ud fra, at det er jer som familie, der er eksperter i eget liv.

Den støtte og rådgivning I får, skal derfor fungere som hjælp til selvhjælp, sådan at I får redskaber og værktøjer til selv at kunne arbejde med problemstillingerne i jeres hverdag. Det kan fx være redskaber til at skabe mere struktur i hjemmet eller redskaber, der kan reducere situationer med stress. 

Indhold

Støtten i en hjemmebaserede indsats består af en kombination af familiebehandling og pædagogisk støtte, hvor to medarbejdere fra Familiehuset i en periode kommer hjem til jer op til flere gange om ugen. 

Familiebehandleren kan fx støtte jer i forhold til:

 • Dynamikker i familien
 • Samtaler med forældrene, sammen eller individuelt
 • Samarbejdet i familien
 • Erkendelses- og sorgprocesser
 • Undervisning og psykoedukation
 • Stress-reducering
 • Skolevægring

Den pædagogiske støtteperson kan fx vejlede jer omkring: 

 • Konflikthåndtering 
 • Stress-reducering
 • Struktur i hverdagen
 • Søvnproblematikker
 • Opstart af fritidsaktivitet
 • Skolevægring
 • Morgenrutiner og aftenrutiner
 • Udfordringer med kost
 • Relationen mellem forældre og barn
 • Observationer med efterfølgende samtale

Form

Efter aftale mødes familiebehandleren og den pædagogiske støtteperson med jer op til et par gange om ugen, primært hjemme hos jer selv.  
Hvordan bevilges en hjemmebaseret indsats? 

For at kunne få bevilget en hjemmebaseret indsats, skal vi først udarbejde en børnefaglig undersøgelse, der skal sikre, at jeres barn og resten af familien, får den støtte, der er brug. En børnefaglig undersøgelse sætter fokus på områder som udvikling, adfærd, familie, skole, sundhed, fritid, venskaber og andre relevante forhold.

Det er jeres sagsbehandler fra Borgercenter Handicap, der laver undersøgelsen i samarbejde med jer.
 

Kontakt jeres sagsbehandler eller Borgercenter Handicap for at høre mere

Borgercenter Handicap

Borups Allé 43

2200 København N

Åbningstider

Mandag 09:00 - 15:00

Tirsdag 09:00 - 15:00

Onsdag 09:00 - 15:00

Torsdag 13:00 - 17:00

Fredag 09:00 - 13:00