Familiebehandling

Familiebehandling dækker forskellige typer af indsatser, der har til formål at få hverdagen til at fungere i familien. Forløbet tilrettelægges i samarbejde med familien ud fra et helhedssyn, og strækker sig som regel over en længere periode.

Hjælpen ydes efter paragraf 32 i barnets lov og kan både tilrettelægges som individuelle forløb og gruppeforløb, hvor vi fx kan tilbyde hjælp i forhold til:  

 • Længevarende og mere omfattende krisereaktioner hos børn og forældre
 • Redskaber og metoder til at håndtere hverdagslivets udfordringer 
 • At skabe indsigt, forståelse og mere hensigtsmæssige samspil i familier med et barn med en diagnose 
 • At styrke den positive relation til barnet  
 • At arbejde med uhensigtsmæssige dynamikker og mønstre i familien  
 • Inddrage det private netværk; fx bedsteforældre
 • At inddrage og samarbejde med det professionelle netværk omkring barnet 

Hvordan foregår det?

Et familiebehandlingsforløb kan foregå på mange måder alt efter din families behov og de udfordringer, forløbet skal imødekomme.
Et forløb kan fx indeholde:
 

 • Rådgivningssamtaler med en familiebehandler 
 • Observationer af barnet og familien i bestemte situationer
 • Samtaler med barnet, jer som forældre og evt. søskende/ bedsteforældre
 • Hjælp til at skabe mere struktur og overblik via specialpædagogiske redskaber 

Familien og familiebehandleren aftaler indbyrdes, hvor ofte møderne skal finde sted, og hvor møderne skal foregå. Det kan være hjemme hos jer selv, i Familiehuset på Østerbro eller et andet sted.  

Hvem kan blive indstillet og hvordan?

Familiebehandling er målrettet familier, der har behov for en længerevarende indsats for at kunne løse konkrete problematikker omkring et barn eller en ung med varig funktionsnedsættelse. Det er børne- og ungerågivere i Borgercenter Handicap, der indstiller til det. For at kunne blive indstillet til familiebehandling, skal der først laves en afdækning eller børnefaglig undersøgelse.  
 

Kontakt din børne- og ungerådgiver eller Borgercenter Handicap

Borgercenter Handicap

Borups Allé 43

2200 København N

Åbningstider

Mandag 09:00 - 15:00

Tirsdag 09:00 - 15:00

Onsdag 09:00 - 15:00

Torsdag 13:00 - 17:00

Fredag 09:00 - 13:00

Hvis du ønsker at høre om familiens muligheder for at blive visiteret til familiebehandling, kan du tage kontakt til jeres børne- eller ungerådgiver eller ringe til Borgercenter Handicap.