Bostøtte til voksne med handicap

Hvis du er fyldt 18 år og har behov for pædagogisk støtte i hverdagen på grund af nedsat funktionsevne, kan du søge om bostøtte fra en hjemmevejleder.

Har du et fysisk eller psykisk handicap, sclerose eller anden funktionsnedsættelse kan du søge om bostøtte. Hjælpen sigter mod hjælp til selvhjælp på det praktiske, personlige og psykiske plan  - og kan være en stor hjælp til, at du udvikler eller vedligeholder dit funktionsniveau og sociale kompetencer, så du bedst mulig kan mestre en tilværelse i egen bolig. Bostøtte, der også kaldes socialpædagogisk bistand, bevilges bl.a. til: 

  • Metoder til at skabe struktur og overblik i dagligdagen
  • Samtaler om egne ressourcer og forståelse for eget handicap
  • Strukturere og koordinere de praktiske opgaver i hjemmet
  • Støtte til at håndtere post og økonomi
  • Støtte i kontakten med sundhedsvæsen, myndigheder og instanser 
  • Støtte til at skabe og fastholde et netværk
  • Støtte til at igangsætte og fastholde fritidsaktiviteter
  • Motivere til at fastholde job eller dagtilbud

Hvad består bostøtte af?               

Hjemmevejlederne giver bostøtte til bestemte formål. Fx udvikling af konkrete færdigheder hos borgerne eller støtte til at strukturere og koordinere praktiske opgaver i hjemmet. De mere konkrete delmål og aktiviteter fastsættes i samarbejde med dig og hjemmevejlederen i løbet af de første besøg på baggrund af den bevilling, der er givet fra Borgercenter Handicap. Bevillingen gælder normalt for et år af gangen. Herefter følger vi op på, om hjælpen svarer til dit behov for hjemmevejledning. Vær opmærksom på, at bostøtte ikke omfatter personlig pleje, rengøring, tøjvask, indkøb mv.  

Hvordan foregår det? 

Støtten gives som udgangspunkt i dit hjem af pædagogisk uddannede hjemmevejledere fra Borgercenter Handicap. Det kan også foregå et andet sted, hvis det giver mening i forhold til de pædagogiske mål, I arbejder. Antallet af besøg og timer afhænger af behov og mål. 

Som et supplement til bostøtte i dit hjem, tilbyder vi også telefonisk støtte, virtuel bostøtte og bostøtte i gruppeforløb.

Kontakt Borgercenter Handicap

Borgercenter Handicap - Myndighed

Borups Allé 43

2200 København N

Åbningstider

Mandag 09:00 - 12:00

Tirsdag 09:00 - 12:00

Onsdag 09:00 -12:00

Torsdag 13:00-16:00

Fredag 09:00-12:00