Poul Tobiesens Mindefond

Legatet kan søges af trængende ægtefæller til afdøde administrative tjenestemænd i Københavns Kommune.

Legatet er godkendt til opløsning, og de indestående restmidler skal derfor uddeles.

Ansøgningsrunden er lukket pr. 31. maj 2023. 

Formål

Legatets formål er at yde hjælp til trængende enker/enkemænd efter administrative tjenestemænd i Københavns Kommune.

Betingelser for at søge

  • at man er ægtefælle til en afdød administrativ medarbejder i Københavns Kommune, der har været ansat som tjenestemand
  • at man er trængende, dvs. du skal have en årlig bruttoindtægt på mindre end 319.521 kr., eller du og din ægtefælle/samlever har en samlet bruttoindtægt på mindre end 512.672 kr. (det fremgår under ”personlig indkomst” på din årsopgørelse fra Skattestyrelsen).

Ansøgningen skal indeholde

  • Et udfyldt ansøgningsskema, som kan downloades længere nede på denne hjemmeside
  • Seneste årsopgørelse fra Skattestyrelsen for ansøger og eventuel ægtefælle/samlever (alle sider skal vedlægges i pdf)

Sådan søger du

Du kan scanne og sende din ansøgning ved brug af kontaktknappen længere nede på hjemmesiden under "Skriv sikkert til os".

Du kan også sende det til adressen, der fremgår af kontaktboksen, eller aflevere det hos Borgerservice.

Sådan bevilges og udbetales legatet

Legaterne uddeles senest ultimo august 2023, hvor Kultur- og Fritidsforvaltningen, Fagudvalg og Legater, sender svar til alle ansøgere, enten til digitale postkasse eller pr. alm. post.

Ansøgere, der tildeles en legatportion, vil få beløbet indsat på sin NemKonto.

En eventuel legatportion er skattepligtig. Du har selv ansvar for at indberette til Skattestyrelsen.

Kontakt

Sekretariat for Kunst og Historie

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Stormgade 20

1555 København V