Udenlandsk kørekort i Danmark

Vi guider dig til, om du kan køre med dit udenlandske kørekort i Danmark eller du skal ombytte det til et dansk.

Du kan køre med dit udenlandske kørekort i Danmark, hvis: 

 • Du har fast bopæl i udlandet. Hvis kørekortet ikke er skrevet med latinske bogstaver (den type bogstaver, som fx bruges i det engelske sprog), skal du vise en oversættelse af kørekortet på engelsk eller dansk sammen med kørekortet. Oversættelsen skal være lavet af en offentlig myndighed eller organisation i det land, hvor dit kørekort er fra. Hvis dit kørekort ikke er fra EU, Færøerne, Island, Lichtenstein eller Norge, skal du også medbringe et internationalt kørekort, når du kører.
 • Du har fast bopæl i Danmark og har et kørekort fra EU, Færøerne, Island, Lichtenstein eller Norge, som ikke er udløbet
 • Du har et fysisk ukrainsk kørekort og har midlertidig opholdstilladelse i Danmark, fordi du er fordrevet fra Ukraine
 • Du har fast bopæl i Danmark og har et grønlandsk kørekort, som er suppleret med to køretimer i Danmark (læs mere nedenfor).

I alle andre tilfælde, skal du ombytte dit kørekort til et dansk for at kunne køre i Danmark.

Regler for ombytning af kørekort fra:

Vis alle

EU-lande, Færøerne, Island, Lichtenstein og Norge

Hvis du på et tidspunkt har haft kørekort i et land udenfor EU, Færøerne, Island, Lichtenstein eller Norge, og dit nuværende udenlandske kørekort blev lavet på baggrund af det kørekort, skal du i stedet læse om reglerne under det område, hvor dit oprindelige kørekort er fra.

Forudsætninger for at du kan ombytte dit kørekort

 • Du skal have fast bopæl i Danmark. Det vil sige, at du skal være registreret med dansk adresse i Folkeregisteret og opholde dig i Danmark i mindst 185 dage om året.

Hvis du har fast bopæl i udlandet, kan du køre med dit udenlandske kørekort i Danmark. Kørekortet skal være skrevet med latinske bogstaver. Ellers skal du vise en oversættelse af kørekortet på engelsk eller dansk sammen med kørekortet. Oversættelsen skal være lavet af en offentlig myndighed eller organisation i det land, hvor dit kørekort er fra.

OMBYTNING AF KØREKORT TIL ALMINDELIG BIL OG/ELLER MOTORCYKEL

Du må køre på dit udenlandske kørekort i Danmark, indtil det udløber. Er det udløbet, eller vil du gerne ombytte det, selvom det ikke er udløbet, bestiller du tid til et personligt møde i Borgerservice. Når du kommer, har vi brug for, at du medbringer:

For statsborgere i Danmark, Sverige, Norge, Finland eller Island

 • Dit udenlandske kørekort. Hvis du har mistet det, skal vi bede dig om at medbringe en bekræftelse på kørekortet fra de udenlandske myndigheder, som lavede det. Bekræftelsen skal være på dansk eller engelsk.
 • Gyldigt pas
 • Et gyldigt printet foto. Se krav til foto hos Færdselsstyrelsen.

Det koster 360 kroner (2024) at ombytte kørekortet.

For ikke-statsborgere i Danmark, Sverige, Norge, Finland eller Island

 • Dit udenlandske kørekort. Hvis du har mistet det, skal vi bede dig om at medbringe en bekræftelse på kørekortet fra de udenlandske myndigheder, som lavede det. Bekræftelsen skal være på dansk eller engelsk.
 • Gyldigt pas
 • Et gyldigt printet foto. Se krav til foto hos Færdselsstyrelsen.
 • Gyldig opholdstilladelse
 • Dit sundhedskort (sygesikringskort).

Det koster 360 kroner (2024) at ombytte kørekortet.

Midlertidigt kørekort

Hvis dit udenlandske kørekort stadig er gyldigt, eller det er mindre end tre år siden, det udløb, når du kommer i Borgerservice, kan du få et midlertidigt dansk kørekort. Kortet er gyldigt i de skandinaviske lande, og du kan bruge det, mens vi behandler din ansøgning.

Sådan ombytter du dit kørekort

 1. Find ud af, hvilke regler der gælder for netop dig, og bestil tid.
 2. Mød op i Borgerservice med de relevante dokumenter.
 3. Når du har været i Borgerservice, sender vi din ansøgning til godkendelse hos Færdselsstyrelsen. Ventetiden, før du modtager kørekortet, kan variere.

Har du brug for hjælp, er du velkommen til at ringe til Borgerservice på 33 66 33 66.

OMBYTNING AF KØREKORT TIL KØRETØJER UDOVER ALMINDELIG BIL OG MOTORCYKEL

Du må køre på dit udenlandske kørekort i Danmark, indtil det udløber. Er det udløbet, eller vil du gerne ombytte det, selvom det ikke er udløbet, bestiller du tid til et personligt møde i Borgerservice. Når du kommer, har vi brug for, at du medbringer:

For statsborgere i Danmark, Sverige, Norge, Finland eller Island

 • Dit udenlandske kørekort. Hvis du har mistet det, skal vi bede dig om at medbringe en bekræftelse på kørekortet fra de udenlandske myndigheder, som udstedte det. Bekræftelsen skal være på dansk eller engelsk.
 • Gyldigt pas
 • En lægeattest. Udfyld ansøgning om lægeattest online med MitID, eller gå til din læge og få den lavet. Hvis du går til din læge, får du attesten i en lukket kuvert, som skal være uåbnet, når du eller kørelæreren afleverer den i Borgerservice. Attesten må ikke være mere end seks måneder gammel.
 • Et gyldigt printet foto. Se krav til foto hos Færdselsstyrelsen

Det koster 360 kroner (2024) at ombytte kørekortet.

For ikke-statsborgere i Danmark, Sverige, Norge, Finland eller Island

 • Dit udenlandske kørekort. Hvis du har mistet det, skal vi bede dig om at medbringe en bekræftelse på kørekortet fra de udenlandske myndigheder, som udstedte det. Bekræftelsen skal være på dansk eller engelsk.
 • Gyldigt pas
 • Gyldig opholdstilladelse
 • Dit sundhedskort (sygesikringskort)
 • En lægeattest. Udfyld ansøgning om lægeattest online med MitID, eller gå til din læge og få den lavet. Hvis du går til din læge, får du attesten i en lukket kuvert, som skal være uåbnet, når du eller kørelæreren afleverer den i Borgerservice. Attesten må ikke være mere end seks måneder gammel.
 • Et gyldigt printet foto. Se krav til foto hos Færdselsstyrelsen.

Det koster 360 kroner (2024) at ombytte kørekortet.

Midlertidigt kørekort

Hvis dit udenlandske kørekort stadig er gyldigt, eller det er mindre end tre år siden, det udløb, når du kommer i Borgerservice, kan du få et midlertidigt dansk kørekort. Kortet er gyldigt i de skandinaviske lande, og du kan bruge det, mens vi behandler din ansøgning.

Sådan ombytter du dit kørekort

 1. Find ud af, hvilke regler der gælder for netop dig, og bestil tid.
 2. Mød op i Borgerservice med de relevante dokumenter.
 3. Når du har været i Borgerservice, sender vi din ansøgning til godkendelse hos Færdselsstyrelsen. Ventetiden, før du modtager kørekortet, kan variere.

Har du brug for hjælp, er du velkommen til at ringe til Borgerservice på 33 66 33 66.

Grønland

Du må køre på dit grønlandske kørekort i op til 180 dage efter, at du fik fast bopæl i Danmark.

Når de 180 dage er udløbet, har du to muligheder for at køre bil i Danmark:

1. SUPPLÉR DIT GRØNLANDSKE KØREKORT MED TO KØRETIMER I DANMARK

Du kan køre med dit grønlandske kørekort i Danmark indtil det udløber, hvis du tager to køretimer af mindst 45 minutters varighed hos en dansk kørelærer og medbringer dokumentation for det, når du kører.

På Færdselsstyrelsens hjemmeside kan du downloade en blanket, som kørelæreren skal udfylde, efter du har taget de to lektioner. Den underskrevne blanket skal du medbringe sammen med dit grønlandske kørekort, når du kører i bil i Danmark.

Find og download blanketten som kørelæreren skal underskrive (Færdselsstyrelsen)

Dine to lektioner hos en godkendt kørelærer i Danmark skal være taget efter den 31. august 2019.

2. OMBYT DIT GRØNLANDSKE KØREKORT TIL ET DANSK

Forudsætninger for at du kan ombytte dit kørekort

 • Du skal have fast bopæl i Danmark. Det vil sige, at du skal være registreret med dansk adresse i Folkeregisteret og opholde dig i Danmark i mindst 185 dage om året.
 • Det grønlandske kørekort skal være udstedt, inden du rejste ind i Danmark.

Hvis du vil ombytte dit grønlandske kørekort til et dansk, bestiller du tid til et personligt møde i Borgerservice. Når du kommer, har vi brug for, at du medbringer:

Det koster 360 kroner (2024) at ombytte kørekortet.

Kontrollerende teori- og køreprøve

Du skal op til en kontrollerende teori- og køreprøve for at få dit danske kørekort. Det sker, efter at vi har sendt din ansøgning til politiet og de har godkendt den.

Midlertidigt kørekort

Hvis du har opholdt dig i Danmark i mindre end 180 dage, når du kommer i Borgerservice, kan du få et midlertidigt dansk kørekort. Kortet er gyldigt i de skandinaviske lande, og du kan bruge det, mens vi behandler din ansøgning.

Næste skridt

Er du i tvivl om, hvad der gælder, kan du svare på et par spørgsmål og finde regler for netop dig.

Er du klar til at sætte ombytningen i gang, så bestil tid til Borgerservice.

Har du brug for hjælp, er du velkommen til at ringe til Borgerservice på 33 66 33 66.

Storbritannien, Jersey, Guernsey og Gibraltar

Kørekort udstedt før den 1. januar 2021

Du kan ombytte kørekortet efter de regler, der gælder for EU-lande, men med følgende begrænsning:

 • Hvis du fik fast bopæl i Danmark før den 1. januar 2021: Du kan køre på dit britiske kørekort indtil den 30. juni 2021. Hvis du fortsat vil kunne køre i Danmark derefter, skal du ombytte dit kørekort til et dansk.
 • Hvis du fik fast bopæl i Danmark efter den 31. december 2020: Du kan køre på dit britiske kørekort i 180 dage, fra du fik fast bopæl i Danmark. Hvis du fortsat vil kunne køre i Danmark derefter, skal du ombytte dit kørekort til et dansk.

Se reglerne for EU-lande ovenfor.

Kørekort udstedt efter den 1. januar 2021

Du kan ombytte dit kørekort efter reglerne for Gruppe 1-lande, som du kan læse om nedenfor.

Er du i tvivl om, hvilke regler der gælder for dig, kan du svare på et par spørgsmål og finde ud af det.

Har du brug for hjælp, er du velkommen til at ringe til Borgerservice på 33 66 33 66.

Gruppe 1-lande - Brasilien, Ukraine m.fl.

Særligt for ukrainere

Hvis du har et fysisk ukrainsk kørekort og har midlertidig opholdstilladelse i Danmark, fordi du er fordrevet fra Ukraine, kan du køre med dit ukrainske kørekort.

Hvis du hellere vil ombytte dit ukrainske kørekort, kan du gøre det efter reglerne for øvrige Gruppe 1-lande, som er beskrevet nedenfor.

Læs mere hos Færdselsstyrelsen om kørekortreglerne for fordrevne ukrainere.

Gruppe 1-landene består af

 • Brasilien
 • Capital Territory i Australien
 • Japan
 • Rusland
 • Schweiz
 • Storbritannien, Jersey, Guernsey og Gibraltar (hvis kørekortet er udstedt efter den 1. januar 2021, ellers læs ovenfor)
 • Sydkorea
 • Taiwan
 • Ukraine

Hvis du på et tidspunkt har haft kørekort i et land udenfor Gruppe 1, og dit nuværende udenlandske kørekort blev lavet på baggrund af det kørekort, skal du i stedet læse om reglerne under det område, hvor dit oprindelige kørekort er fra.

Du må køre på dit udenlandske kørekort i op til 180 dage efter, at du fik fast bopæl i Danmark. Hvis dit kørekort ikke er skrevet med latinske bogstaver (den type bogstaver, som fx bruges i det engelske sprog), skal du medbringe en oversættelse af kørekortet til dansk, engelsk eller fransk, når du kører. Oversættelsen skal være lavet af en offentlig myndighed i det land, hvor kortet er fra, eller af landets ambassade/konsulat i Danmark.

Vil du køre bil i Danmark efter de 180 dage er udløbet, skal du ombytte dit udenlandske kørekort til et dansk.

Forudsætninger for at du kan ombytte dit kørekort

 • Du skal have fast bopæl i Danmark. Det vil sige, at du skal være registreret med dansk adresse i Folkeregisteret og opholde dig i Danmark i mindst 185 dage om året
 • Det udenlandske kørekort skal være udstedt, inden du rejste ind i Danmark
 • Du skal have opholdt dig i udstedelseslandet i mere end seks sammenhængende måneder, mens du tog kørekortet.
 • Du skal kunne vise dit udenlandske kørekort, og det skal være intakt. Hvis du har mistet det, eller hvis det er ødelagt eller meget slidt, kan du desværre ikke ombytte det til et dansk kørekort

Når du skal ombytte dit kørekort, bestiller du tid til et personligt møde i Borgerservice. 

DET SKAL DU TAGE MED TIL BORGERSERVICE

Medbring altid

Det koster 360 kroner (2024) at ombytte kørekortet.

Medbring, hvis det gælder for dig

Hvis du er statsborger i et EU-land, som ikke er Danmark, Sverige eller Finland, har vi brug for, at du medbringer dit sygesikringskort og en gyldig opholdstilladelse. 

Hvis du ikke er statsborger i et EU-land, Norge eller Island, har vi brug for, at du medbringer en gyldig opholdstilladelse. 

Hvis dit kørekort ikke er skrevet med latinske bogstaver (den type bogstaver, som fx bruges i det engelske sprog), skal vi bede dig om at medbringe en oversættelse af kørekortet til dansk, engelsk eller fransk. Oversættelsen skal være lavet af en offentlig myndighed i det land, hvor kortet er fra, eller af landets ambassade/konsulat i Danmark.

KONTROLLERENDE TEORI- OG KØREPRØVE

Hvis dit kørekort er udløbet eller du skal have ombyttet et kørekort, som ikke kun er til almindelig bil (kategori B), skal du op til en kontrollerende teori- og køreprøve for at få dit danske kørekort. Det sker, efter at vi har sendt din ansøgning til politiet og de har godkendt den.

MIDLERTIDIGT KØREKORT

Hvis dit udenlandske kørekort er gyldigt, kan du få et midlertidigt dansk kørekort, som du kan bruge, mens vi behandler din ansøgning. Kortet er gyldigt i de nordiske lande.

SÅDAN OMBYTTER DU DIT KØREKORT

 1. Find ud af, hvilke regler der gælder for netop dig, og bestil tid.
 2. Mød op i Borgerservice med de relevante dokumenter.
 3. Når du har været i Borgerservice, sender vi din ansøgning til godkendelse hos Færdselsstyrelsen. Ventetiden, før du modtager kørekortet, kan variere.

Har du brug for hjælp, er du velkommen til at ringe til Borgerservice på 33 66 33 66.

Gruppe 2-lande - USA, Australien m.fl.

Gruppe 2-landene består af

 • Australien (undtagen Capital Territory, som er Gruppe 1-land)
 • Bosnien-Herzegovina
 • Canada
 • Chile
 • Isle of Man
 • Israel
 • New Zealand
 • Nordmakedonien
 • Serbien
 • Singapore
 • USA.

Hvis du på et tidspunkt har haft kørekort i et land udenfor Gruppe 2, og dit nuværende udenlandske kørekort blev lavet på baggrund af det kørekort, skal du i stedet læse om reglerne under det område, hvor dit oprindelige kørekort er fra.

Du må køre på dit udenlandske kørekort i op til 180 dage efter, at du fik fast bopæl i Danmark. Hvis dit kørekort ikke er skrevet med latinske bogstaver (den type bogstaver, som fx bruges i det engelske sprog), skal du medbringe en oversættelse af kørekortet til dansk, engelsk eller fransk, når du kører. Oversættelsen skal være lavet af en offentlig myndighed i det land, hvor kortet er fra, eller af landets ambassade/konsulat i Danmark.

Vil du køre bil i Danmark efter de 180 dage er udløbet, skal du ombytte dit udenlandske kørekort til et dansk.

Forudsætninger for at du kan ombytte dit kørekort

 • Du skal have fast bopæl i Danmark. Det vil sige, at du skal være registreret med dansk adresse i Folkeregisteret og opholde dig i Danmark i mindst 185 dage om året
 • Det udenlandske kørekort skal være udstedt, inden du rejste ind i Danmark
 • Du skal have opholdt dig i udstedelseslandet i mere end seks sammenhængende måneder, mens du tog kørekortet.
 • Du skal kunne vise dit udenlandske kørekort, og det skal være intakt. Hvis du har mistet det, eller hvis det er ødelagt eller meget slidt, kan du desværre ikke ombytte det til et dansk kørekort.

Når du skal ombytte dit kørekort, bestiller du tid til et personligt møde i Borgerservice. 

DET SKAL DU TAGE MED TIL BORGERSERVICE

Medbring altid

 • Dit udenlandske kørekort. Hvis udstedelsesdatoen ikke står på kørekortet, skal vi se en bekræftelse af kørekortet fra den myndighed, som har udstedt det.
 • Gyldigt pas
 • En lægeattest. Udfyld ansøgning om lægeattest online med MitID, eller gå til din læge og få den lavet. Hvis du går til din læge, får du attesten i en lukket kuvert, som skal være uåbnet, når du eller kørelæreren afleverer den i Borgerservice. Attesten må ikke være mere end seks måneder gammel.
 • Et gyldigt printet foto. Se krav til foto hos Færdselsstyrelsen.

Det koster 360 kroner (2024) at ombytte kørekortet.

Medbring, hvis det gælder for dig

Hvis du er statsborger i et EU-land, som ikke er Danmark, Sverige eller Finland, har vi brug for, at du medbringer dit sygesikringskort og en gyldig opholdstilladelse. 

Hvis du ikke er statsborger i et EU-land, Norge eller Island, har vi brug for, at du medbringer en gyldig opholdstilladelse. 

Hvis dit kørekort ikke er skrevet med latinske bogstaver (den type bogstaver, som fx bruges i det engelske sprog), skal vi bede dig om at medbringe en oversættelse af kørekortet til dansk, engelsk eller fransk. Oversættelsen skal være lavet af en offentlig myndighed i det land, hvor kortet er fra, eller af landets ambassade/konsulat i Danmark.

Hvis du har haft kørekort i mere end to år, men dit nuværende fysiske kørekort er udstedt for mindre end to år siden, skal vi bede dig om at medbringe en bekræftelse på, at du har haft kørekort i mere end to år. Bekræftelsen skal være fra de myndigheder, som udstedte dit tidligere fysiske kørekort, og den skal være på dansk eller engelsk. 

KONTROLLERENDE TEORI- OG KØREPRØVE

Hvis en eller flere af disse betingelser gælder for dig, skal du op til en kontrollerende teori- og køreprøve

 • Dit kørekort er udløbet
 • Du skal have ombyttet et kørekort, som ikke kun er til almindelig bil (kategori B)
 • Du har haft kørekort i mindre end to år, efter du blev 18 år
 • Du har ikke kørt bil inden for de seneste to år.

Den kontrollerende teori- og køreprøve skal du op til, efter at vi har sendt din ansøgning til politiet og de har godkendt den.

MIDLERTIDIGT KØREKORT

Hvis dit udenlandske kørekort er gyldigt, kan du få et midlertidigt dansk kørekort, som du kan bruge, mens vi behandler din ansøgning. Kortet er gyldigt i de nordiske lande.

SÅDAN OMBYTTER DU DIT KØREKORT

 1. Find ud af, hvilke regler der gælder for netop dig, og bestil tid.
 2. Mød op i Borgerservice med de relevante dokumenter.
 3. Når du har været i Borgerservice, sender vi din ansøgning til godkendelse hos Færdselsstyrelsen. Ventetiden, før du modtager kørekortet, kan variere.

Har du brug for hjælp, er du velkommen til at ringe til Borgerservice på 33 66 33 66.

Øvrige lande

Du må køre på dit udenlandske kørekort i op til 180 dage efter, at du fik fast bopæl i Danmark. Hvis dit kørekort ikke er skrevet med latinske bogstaver (den type bogstaver, som fx bruges i det engelske sprog), skal du medbringe en oversættelse af kørekortet til dansk, engelsk eller fransk, når du kører. Oversættelsen skal være lavet af en offentlig myndighed i det land, hvor kortet er fra, eller af landets ambassade/konsulat i Danmark.

Vil du køre bil i Danmark efter de 180 dage er udløbet, skal du ombytte dit udenlandske kørekort til et dansk.

Forudsætninger for at du kan ombytte dit kørekort

 • Du skal have fast bopæl i Danmark. Det vil sige, at du skal være registreret med dansk adresse i Folkeregisteret og opholde dig i Danmark i mindst 185 dage om året
 • Det udenlandske kørekort skal være udstedt, inden du rejste ind i Danmark
 • Du skal have opholdt dig i udstedelseslandet i mere end seks sammenhængende måneder, mens du tog kørekortet.
 • Du skal kunne vise dit udenlandske kørekort, og det skal være intakt. Hvis du har mistet det, eller hvis det er ødelagt eller meget slidt, kan du desværre ikke ombytte det til et dansk kørekort.

Når du skal ombytte dit kørekort, bestiller du tid til et personligt møde i Borgerservice. 

DET SKAL DU TAGE MED TIL BORGERSERVICE

Medbring altid

Det koster 360 kroner (2024) at ombytte kørekortet.

Medbring, hvis det gælder for dig

Hvis du ikke er statsborger i Danmark, Sverige, Norge, Finland eller Island, har vi brug for, at du medbringer en gyldig opholdstilladelse. 

Hvis dit kørekort ikke er skrevet med latinske bogstaver (den type bogstaver, som fx bruges i det engelske sprog), skal vi bede dig om at medbringe en oversættelse af kørekortet til dansk, engelsk eller fransk. Oversættelsen skal være lavet af en offentlig myndighed i det land, hvor kortet er fra, eller af landets ambassade/konsulat i Danmark.

KONTROLLERENDE TEORI- OG KØREPRØVE

Du skal op til en kontrollerende teori- og køreprøve for at få dit danske kørekort. Det sker, efter at vi har sendt din ansøgning til politiet og de har godkendt den.

MIDLERTIDIGT KØREKORT

Hvis dit udenlandske kørekort er gyldigt, kan du få et midlertidigt dansk kørekort, som du kan bruge, mens vi behandler din ansøgning. Kortet er gyldigt i de nordiske lande.

SÅDAN OMBYTTER DU DIT KØREKORT

 1. Find ud af, hvilke regler der gælder for netop dig, og bestil tid.
 2. Mød op i Borgerservice med de relevante dokumenter.
 3. Når du har været i Borgerservice, sender vi din ansøgning til godkendelse hos Færdselsstyrelsen. Ventetiden, før du modtager kørekortet, kan variere.

Har du brug for hjælp, er du velkommen til at ringe til Borgerservice på 33 66 33 66.

Mere om ombytning af kørekort

Vis alle

Pris for ombytning af kørekort

Det koster 360 kroner (2024) at ombytte et udenlandsk kørekort til et dansk.

Hvis du skal op til en kontrollerende teori- og køreprøve

 • Hvis du består teoriprøven og køreprøven første gang, er det gratis.
 • Hvis du dumper teoriprøven første gang, koster det 890 kroner at gå op til en ny teoriprøve. Den efterfølgende køreprøve er med i prisen.
 • Hvis du består teoriprøven men dumper køreprøven, koster det 890 kroner at gå op til efterfølgende køreprøver.

Den kontrollerende køreprøve foregår gennem en køreskole, da du skal tage prøven i en godkendt skolevogn. Køreskolerne tager et gebyr for leje af bilen under prøven, og de fastsætter selv prisen.

Hvis du vil have dit udenlandske kørekort tilbage

Du kan få dit udenlandske kørekort tilbage, hvis du fx igen skal bo i det land, kørekortet er fra.

Dog er der en undtagelse, hvis dit kørekort er udstedt i et EU-land: Kørekortet er sendt retur til det land, hvor det er udstedt. Derfor kan du ikke få det igen, efter du har modtaget dit danske kørekort. 

Sådan gør du:

 1. Skriv en ansøgning med dit navn og cpr-nummer samt årsagen til, at du gerne vil have det tilbage
 2. Bestil tid til Borgerservice, hvor du skal aflevere ansøgningen
 3. Færdselsstyrelsen behandler din ansøgning inden for fem uger. Hvis de kan godkende den, sender vi en besked til dig via Digital Post, når du kan hente kørekortet i Borgerservice
 4. Bestil tid til at hente kørekortet i Borgerservice
 5. Hent dit udenlandske kørekort og husk at medbringe dit danske kørekort, som du skal aflevere til os.

For information in English

Kontakt

Københavns Borgerservice

Telefontider

Mandag

08:00 - 16:00

Tirsdag

08:00 - 16:00

Onsdag

08:00 - 16:00

Torsdag

08:00 - 17:00

Fredag

08:00 - 15:00