Søg

Dansk statsborgerskab – generel information

Du søger om dansk statsborgerskab (indfødsret) via Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

På Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside kan du finde information om, hvordan du søger om dansk statsborgerskab. 

Her kan du også læse om betingelserne for at opnå dansk statsborgerskab, hvilken dokumentation du skal vedlægge ansøgningen og finde ansøgningsskemaet.

Grundlovsceremoni

Når din ansøgning om dansk statsborgerskab er færdigbehandlet af Udlændinge- og Integrationsministeriet, og du er omfattet af en lov om indfødsrets meddelelse, skal du deltage i en grundlovsceremoni. Det er først når loven er vedtaget og trådt i kraft, at du kan deltage i en grundlovsceremoni

Til ceremonien skal du bl.a. skrive under på at ville overholde grundloven og respektere grundlæggende danske værdier.  Herudover skal du udveksle et håndtryk med borgmesteren, og have udleveret et statsborgerretsbevis.

Kommende ceremonier

Københavns Kommune afholder to grundlovsceremonier om året - i foråret og i efteråret.

Den næste ceremoni afholdes i foråret 2023 (formentlig i marts måned), og der åbnes for tilmelding her på hjemmesiden i slut december.

Har du spørgsmål til grundlovsceremonien?

Kan jeg deltage i en anden kommunes ceremoni, hvis jeg er forhindret?

Kommunerne kan alene holde grundlovsceremoni for ansøgere, som har bopæl i kommunen. Kun i helt særlige tilfælde kan kommunen henvise en ansøger til at deltage i nabokommunens grundlovsceremoni.

Kan jeg deltage, selvom jeg ikke har bopæl i Københavns Kommune?

Du kan kun deltage, hvis du har bopæl i Københavns Kommune.

Hvornår skal jeg indsende erklæringen "Oplysninger om eventuelle strafbare forhold?"

Du skal indsende ”Udlændinge- og Integrationsministeriets oplysningsskema om eventuelle strafbare forhold begået her i landet eller i udlandet" til ministeriet senest 10 dage inden du deltager i en ceremoni.

Find skemaet og kontakt her

Du kan sende oplysningsskemaet til Udlændinge- og Integrationsministeriet på indfoedsret@uim.dk.

Hvad skal jeg medbringe?

Til ceremonien skal du medbring gyldig legitimation med foto.

Vælg mellem:

  • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
  • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz.
  • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end et EU-/EØS-medlemsland eller Schweiz, og hvori der er isat en opholdssticker.

Hvis du ikke har denne form for legitimation, kan du kontakte Udlændinge- og Integrationsministeriet for at få tilladelse til at bruge en anden slags legitimation

Husk, at hvis du har foretaget navneændring, skal du medbringe dokumentation for dette til ceremonien.

Må min familie deltage?

Du må i udgangspunktet gerne medbringe gæster. Der vil komme flere oplysninger til alle tilmeldte, når ceremonien nærmer sig.

Må man tage billeder til ceremonien?

Ja, man må gerne tage billeder til ceremonien.

Hvad vil der ske til ceremonien?

Ceremonien afholdes for at højtideliggøre og markere det øjeblik, hvor borgere erhverver dansk statsborgerskab.

Til ceremonien får deltagerne udleveret en erklæring, hvorpå de skriver under på at ville overholde dansk lovgivning, herunder grundloven mv.

Herefter udveksler borgmesteren et håndtryk med borgeren, og udleverer et statsborgerretsbevis til vedkommende.

Når beviset er udleveret, skal erklæringen underskrives af en repræsentant for kommunalbestyrelsen. Borgeren er hermed blevet dansk statsborger.

Efter ceremonien sender kommunen alle de underskrevne erklæringer til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Skal jeg medbringe de papirer, jeg har modtaget?

Det eneste, du skal medbringe, er gyldig legitimation med foto.

Bemærk, at hvis du er omfattet af en af de tidligere love om indfødsrets meddelelse, har Udlændinge- og Integrationsministeriet sendt en erklæring til dig sammen med beskeden om, at du skal medbringe den til ceremonien. Reglerne er dog ændret, og alle vil få en ny erklæring udleveret under selve ceremonien.

Ved generelle spørgsmål om din ansøgning samt tilknyttede dokumenter og regler henviser Københavns Kommune til Udlændinge- og Integrationsministeriets Indfødsretskontor.

Hvad sker der efter ceremonien?

Kommunen sender en kopi af de underskrevne erklæringer til ministeriet umiddelbart efter ceremonien.

Herefter er det ministeriet, der afslutter din sag. Du kan forvente at kunne bestille et dansk pas i kommunens Borgerservice efter 14 dage til en måned.

Hvordan får jeg et dansk pas?

Der kan godt gå en måneds tid fra din deltagelse i grundlovsceremonien til du fremgår som dansk statsborger i CPR-registret. Du kan herefter bestille et pas hos Borgerservice. Læs mere om bestilling af pas.

Kontakt

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Bernstorffsgade 17

1592 København V