At vende tilbage til hjemlandet - repatriering

Ønsker eller overvejer du at vende tilbage til dit hjemland eller tidligere opholdsland? Du kan læse mere om repatriering her på siden.

Repatriering betyder frivillig tilbagevenden til hjemlandet eller det tidligere opholdsland. Repatrieringsindsatsen skal sikre, at flygtninge og indvandrere, der ønsker eller overvejer at vende tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland, får den bedst mulige rådgivning til at kunne træffe en beslutning om at vende hjem. 

Økonomisk støtte

Du har, afhængig af din opholdstilladelse, mulighed for at få økonomisk hjælp. 

Du kan modtage støtte, hvis du har fået opholdstilladelse som:

 • Flygtning
 • Familiesammenført til flygtning
 • Familiesammenført udlænding, der har haft opholdstilladelse i Danmark i fem år
 • Udlænding med opholdstilladelse i Danmark før 1983 eller er efterkommer af disse
 • Har dobbelt statsborgerskab (hvoraf det ene er dansk), men frasiger dig det danske statsborgerskab.

Du kan ikke modtage støtte, hvis du:

 • Ikke har opholdstilladelse i Danmark
 • Er dansk statsborger
 • Selv har midler til at etablere dig for i dit tidligere hjemland.

Du kan få støtte til (satser fra 2021):

Vis alle

Rejseudgifter

En enkeltbillet til hjemlandet eller det tidligere opholdsland. I helt særlige tilfælde kan kommunen bevillige en returbillet til en ledsager, hvis det drejer sig om ældre, syge og helbredsmæssigt svage personer.

Udgifter til transport af personlige ejendele eller hjælp til personlige ejendele

Du kan få støtte til udgifter på højst 31.836 kr. til transport af personlige ejendele eller hjælp til udgifter eller det samme beløb til køb af personlige ejendele.

Hjælp til etablering i hjemlandet (udbetales i to dele)

Du kan få maksimum 144.900 kr. per voksen over 18 år (der udbetales 57.690 kr. ved udrejsen og 86.940 kr. efter 1 år i hjemlandet).

Derudover kan du få 44.193 kr. per barn (der udbetales 17.677 kr. ved udrejsen og 26.516 kr. efter 1 år i hjemlandet).

Indkøb og transport af erhvervsudstyr

Støtten kan være op til 16.775 kr. per voksen samt op til 21.665 kr. til transport.

Udgifter til sygeforsikring til personer, der er fyldt 18 år

Du kan få støtte på op til 8.118 kr. pr. år i op til 4 år - eller alternativt – når sygesikring ikke eller kun vanskeligt kan tegnes i hjemlandet eller det tidligere opholdsland– udbetaling af op til 8.118 kr. pr. år i op til 4 år til dækning af behandlingsudgifter. Denne støtte bevilliges, hvis der ikke er et fungerende offentligt sundhedsvæsen i hjemlandet.

Bemærk, at Dansk Flygtningehjælp har fået til opgave at rådgive kommunen om de konkrete forhold omkring sygeforsikring i det pågældende land og for den individuelle ansøger. Find deres kontaktoplysninger nederst på siden.

Udgifter til nødvendig medbragt lægeordineret medicin

Du kan få støtte på lægeordineret medicin til højst et års forbrug.

Udgifter til medbragte personlige hjælpemidler og nødvendige vacciner

Du kan få op til 7.080 i støtte.

Udgifter til skolegang til skolesøgende børn

På tidspunktet for repatrieringen skal barnet være fyldt 5 år, og du kan få tilskud til udgifter på 541 kr. om måneder pr. barn i op til 4 år. Du kan få tilskud, indtil barnet er fyldt 16 år.

Støtte til anskaffelse af rejsedokumenter

Du kan få støtte på op til 10.612 kr. pr. person.

Reintegrationsbistand

Ældre udlændinge over 55 år, der har haft opholdstilladelse i Danmark i mindst 5 år, kan få reintegrationsbistand.

Du kan også modtage reintegrationsbistand hvis du:

 • opfylder betingelserne for at modtage førtidspension
 • er fyldt 50 år og på grund af din helbredstilstand ikke anses for egnet til at kunne skabe et forsørgelsesgrundlag.

Individuel rådgivning

Det er Dansk Flygtningehjælp, som står for den generelle vejledning i forhold til repatriering. Du skal derfor henvende dig til dem, hvis du endnu ikke har en repatrieringssag i Københavns Kommune. Du kan finde flere informationer på deres hjemmeside, som der er linket til nedenfor. Du har også mulighed for at henvende til Ydelsesservice København.

Du kan henvende dig til Ydelsesservice på:

Relevante sider, hvis du vil vide mere

Nedenfor er der sider, der kan være behjælpelige for dig, der er ny i Danmark. 

 • Ny i Danmark er Udlændingestyrelsens og Styrelsen for International Rekruttering og Integrations officielle internetportal. Du kan orientere dig om regler for indrejse og ophold i Danmark. 
 • Dansk Flygtningehjælp er Danmarks førende NGO, som støtter og vejleder og flygtninge. 

Kontakt

Ydelsesservice København

Telefontider

Mandag

10:00 - 12:00

Tirsdag

10:00 - 12:00

Onsdag

10:00 - 12:00

Torsdag

10:00 - 12:00

Fredag

10:00 - 12:00

Postadresse

Postboks 210

1502 København V