Søg

Flytning til Danmark

For at melde flytning til Danmark, skal dit ophold vare i mere end tre måneder, og du skal have fast bopæl eller opholdssted.

Om at flytte til Danmark

Hvis du er dansk statsborger

For at melde flytning til Danmark, skal dit ophold vare i mere end tre måneder, og du skal have fast bopæl eller opholdssted.

Du skal bestille tid i Borgerservice til et personligt møde. Tiden skal ligge efter den dato, hvor du har fast bopæl eller opholdssted i Danmark.

Det skal du tage med i Borgerservice, når du kommer

  • Bevis for din adresse (lejekontrakt, andelsbevis, skøde eller logiværtserklæring)
  • Gyldigt pas. Hvis du ikke har et gyldigt pas, kan du medbringe original dåbs-, navne- fødsels- eller personattest
  • En udfyldt blanket til anmeldelse af indrejse.
  • Hvis det er første gang, du flytter til Danmark, skal du medbringe en fødselsattest samt forældres og eventuelle børns cpr-nummer.
  • Hvis du er under 18 år, skal den/de af dine forældre, som har forældremyndighed give samtykke til indrejse. Hvis forældremyndighedsindehaver(ne) ikke kan komme med i Borgerservice, kan du medbringe en udfyldt samtykkeerklæring - find den nederst på siden her. Hvis kun én forælder har forældremyndighed, skal du også medbringe dokumentation for det.

Udskriv gerne de relevante dokumenter, inden du kommer i Borgerservice, eller lån en pc i Borgerservice før din tid, og skriv dokumenterne ud.

Du får et nyt sundhedskort (gult sygesikringsbevis)

Dit nye sundhedskort (sygesikringskort) kommer normalt med posten inden for tre uger, efter du har bestilt det.

Husk navn på postkassen

PostNord må kun aflevere sundhedskortet (sygesikringskortet), hvis dit navn står på postkassen. Hvis du skal modtage  et sundhedskort til dit barn, skal barnets efternavn også stå på postkassen. 

Bestil tid til Borgerservice

Hvis du ikke er dansk statsborger

Du har ret til at blive bopælsregistreret i CPR (Det Centrale Personregister), hvis du skal være i Danmark i mere end tre måneder og har fast adresse eller et fast opholdssted.

Hvis du ikke er nordisk statsborger, skal du have en opholdstilladelse for at blive bopælsregistreret i Danmark.

Du kan tidligst melde flytning fra den dato, der står i din lejekontrakt, logiværtserklæring eller på dit skøde eller andelsbevis.

Du starter din ansøgning online og modtager derefter en invitation til personligt fremmøde i International House Copenhagen for at blive registreret. Har du ikke allerede et dansk cpr-nummer, kan du samtidig søge om det.

Start din bopælsregistrering hos International House Copenhagen

Samtykkeerklæring fra forældre ved indrejse

Kontakt

Telefontider

Mandag

08:00 - 17:00

Tirsdag

08:00 - 17:00

Onsdag

08:00 - 17:00

Torsdag

08:00 - 17:00

Fredag

08:00 - 17:00